Čtyři fáze rodícího se nemanželského poměru

Fáze 1: Citové pouto

Tato fáze začíná tím, že si lidé jednoduše povídají. Rozhovory mezi nimi vytvářejí vazbu, protože se během nich lidé vzájemně sdílejí o svých zájmech, zaměstnání, kariéře, rodinných a manželských problémech. Člověk si obvykle ani neuvědomí, jak se v této fázi ocitl. Když si spolu dva lidé často povídají, vznikají příležitosti k vzájemnému propojování prostřednictvím poznávání konkrétních starostí i radostí toho druhého. Čím lépe se spolu poznávají, tím se jejich rozhovory stávají důvěrnějšími. 

Fáze 2: Tajnosti

Tento krok nastává v okamžiku, kdy oba přestanou o svém speciálním přátelství (či poutu) mluvit s druhými lidmi. Jejich zvláštní vztah přejde do utajení a tajnosti jejich pouto ještě více utuží. Pár k sobě nabude důvěru a jejich rozhovory se začnou točit výhradně okolo osobních záležitostí jejich životů. Nikdo jiný by jejich rozhovor nepochopil, a proto se raději začnou scházet jen ve dvou, aby si o svých speciálních zájmech lépe a v klidu popovídali.

Fáze 3: Schůzky

Jakmile ti dva přejdou do utajeného režimu, překročí hranici nepatřičného scházení. Zpočátku si dávají schůzky v kavárně nebo knihovně – zvolí otevřený přístup, protože jde koneckonců jen o kávu. V této fázi zároveň přicházejí s vymýšlením dalších a dalších důvodů pro svá setkávání. Sebemenší výzvy a problémy se pak stávají záminkami k tomu, aby se museli opět vidět.

Fáze 4: Důvěrnost

Vztah přeroste z přátelství v milostný poměr. Pár obvykle předpokládá, že intimní sblížení a sex by jejich vztah ukončily a nechtějí k němu dospět. Málokdy se však stane, že lidé zajdou tak daleko a přitom jejich románek pohlavním aktem neskončí. Jakmile na něj dojde, paradoxně si kvůli tomu uvědomí, že jejich vztah zašel příliš daleko – to už je ale příliš pozdě.

Poznámky

1 Melody Roberts: „The Start of the Affair — Four Stages,“ (Počátek nemanželského poměru – čtyři fáze), Ezine Articles, http://ezinearticles.com/?The-Start-of-the-Affair—Four-Stages&id=573596 (otevřeno dne 28. dubna 2008).

Autor: Larry E. Hazelbaker

Larry E. Hazelbaker, Ph.D., Lakeland, Florida

Reklama