01 intro

10 tipů na výchovu bez stresu

Pokud se člověku zdá, že něco nemá pod kontrolou, dostává se do stresu. Z toho důvodu se každý stresuje v jiných situacích. I Boží služebníci se čas od času dostávají do stavu, kdy se jim zdá, že se jim všechno – včetně jejich rodin – vymklo z rukou. Výchova dětí je totiž stresující úkol určený pro odvážné. […]

13 intro

Služba rozvedeným rodinám

Zde je několik tipů, jak mohou církve co nejlépe sloužit rozvedeným rodinám. Zeptala jsem se své přítelkyně, jak její sbor reaguje na zprávu o jejím blížícím se rozvodu. Postěžovala si: „Jakmile překročím práh církve, připadám si jako novodobá Hester Prynneová. Jen namísto šarlatového písmene ‚A‘ mám na čele veliké ‚R‘.1 Málokdo chápe, jak ke mně přistupovat. […]

14 intro

Služba neúplným rodinám

Rodiny samoživitelek představují narůstající realitu dnešní doby. Církev musí být připravena sloužit neúplným rodinám. Tento článek vám ukáže, jak na to. Německá pohlednice z roku 1888 nazvaná „Mladá stará žena“ představuje slavný optický klam. Když jsem obrázek uviděl poprvé, seděli jsme se skupinou dětí okolo malého stolku. Zatímco jsem s neochvějným soustředěním studoval obrázek, kolem stolu lítala […]

11 intro

Pomoc dětem nevěrných rodičů

Podle Reginalda Adkinse má nevěra rodičů na jejich děti přinejmenším dva hlavní dopady.1 Za prvé je připraví o pocit bezpečí. Za druhé jim zkomplikuje budoucnost tím, že do nich zaseje celoživotní obavy. Mají tendenci být nejisté a soustavně podezřívavé vůči těm, kdo s nimi chtějí vstoupit do závazného vztahu. Trvale pociťují nejistotu a úzkost. Tyto děti […]