Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,  vítejte při čtení úvodního čísla letošního Magazínu!  Již hezkých pár let, ne-li nějaké to desetiletí, rezonuje (i) v křesťanském světě téma vůdcovství. Organizují se konference na toto téma, píší se knihy, povstávají osobnosti, které mají v tomto směru co říct. V rámci této dlouhodobě probíhající diskuze se křesťanští vedoucí i laická veřejnost mohou seznamovat snad se […]

Články

Křesťané na hromádce

Jako misionářka na vysokých školách působící v rámci univerzitní křesťanské skupiny Chi Alpha každoročně sleduji promoce absolventů vysoké školy, kteří vyhazují do výše své čtyřhranné čepice a odvážně vstupují do světa dospělých, nových pracovních příležitostí, nových spolubydlících a nových místních církví. Nic mi nedělá větší radost než sledovat, jak přebírají štafetový kolík víry a běží svůj duchovní závod jako […]

Veďte na prvním místě sami sebe

Vést sám sebe představuje úkol pro každého. Od útlého věku si začínáme osvojovat jednoduché dovednosti sebeřízení. Dokonce i batole, které se učí chodit na nočník, se musí učit samo rozeznávat okamžiky potřeby a správné odpovídající následné kroky. S tím, jak rosteme, se sebeřízení stává stále náročnějším. Naučit se vést sebe sama je celoživotní úkol – od hospodaření […]

Pomoc úzkostnému srdci

Před šesti lety mi lékaři diagnostikovali rakovinu. Stresující diagnostický proces zahrnoval několik vyšetření včetně magnetické rezonance. Po celou dobu procedur jsem se modlila a snažila si udržet myšlenky v co největším klidu. Po skončení magnetické rezonance jsem ale cítila, že nad svým tělem nemám kontrolu. Nemohla jsem se postavit, nedokázala jsem jasně myslet a sotva jsem mluvila. Netušila […]

Inovativní církev

Před dvěma lety jsme mnozí intenzivně pracovali na tvorbě strategií pro službu svých sborů v roce 2020. Plánovali jsme rozpis akcí, sestavovali rozpočet i personální zajištění jednotlivých oblastí sborové práce – to vše se záměrem získat v nadcházejícím roce více lidí pro Ježíše. Namísto toho udeřil covid a rozbil naše plány na kusy. Uzavírky a karantény nám zabránily setkávat se […]

Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat

Po shromáždění jsem se modlila se studenty naší biblické školy Assemblies of God v Buenos Aires v Argentině, když mi Pán dal prorocké slovo pro jednoho mladíka. V tentýž čas začal na protilehlé straně místnosti jeden student, sloužící ve chválách, zpívat píseň z Ducha a použil při tom stejná slova, jaká jsem v proroctví promlouvala já, a která nemohl napříč místností […]

Krok za krokem

Výhoda chůze spočívá v tom, že její tempo je dlouhodobě udržitelné. Říká se, že služba není sprint, ale maraton. Na této metafoře se mi líbí myšlenka, že pastoři potřebují ve své službě udržovat stabilní tempo. Domnívám se však, že i tempo maratonského běhu je příliš rychlé. Uplynulé období služby mi nepřipadalo jako sprint nebo běh. […]

Otázky pro církev

Stejně jako vy jsem takovým obdobím nikdy neprocházel. Na biblické škole se nevyučovalo o tom, jak provést sbor nebo církev obdobím pandemie či všudypřítomných společenských nepokojů. Ani Bible nám neposkytuje detailní plán, jak na to. Písmo nám ovšem zjevuje Pánovo srdce pro jeho církev. Po celé uplynulé turbulentní období jsem cítil, jak mě Bůh přitahuje […]

Ne každá píseň je vhodná

Nedávno jsem během dovolené navštívila bohoslužby jiného sboru. Chválící tým zařadil krásnou píseň, kterou jsem do té doby neznala. Píseň mě uvedla do Boží přítomnosti, kde jsem plakala a z celé své síly se zvednutýma rukama zpívala Pánu. Nemohla jsem se dočkat, až se vrátím do našeho sboru a tuto píseň mu představím. Asi si dokážete představit […]