Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři, jak už jsme v minulém čísle naznačili, celý osmý ročník Magazínu se nese ve znamení tématu Držet kurz! Na jaře jsme se v této souvislosti zamýšleli nad tím, jak má církev udržet své poslání uprostřed stále se měnící kultury. V tomto letním čísle se zaměříme na to, jak udržet kurz v rámci poměrně velké rozmanitosti (nejen české) […]

Další články

Držet kurz rozmanitosti: Naše poslání, zodpovědnost a životní náplň

Zdravím vás, milí spolupracovníci ve sklizni.  Minule jsme mluvili na téma „Držet kurz uprostřed měnící se kultury“. Hovořili jsme o tom, který nám dal toto poslání, o Pánu Ježíši. Zaměřili jsme se na pověření, skrze něž přijímáme autoritu, a zabývali jsme se tím, jak – skrze modlitbu – do této autority vstoupit. Připomněli jsme si […]

Pocit výlučnosti vedoucího

Odpověděli jste na Boží povolání být vedoucím v jeho Království. Tvrdě jste se na ně připravovali, pilně studovali, usilovně se modlili a prokazovali dlouhodobou věrnost ve službě – to vše ve snaze chopit se svého povolání. Teď ho již naplňujete. Jste vedoucí. Lidé k vám vzhlížejí a respektují vás. Ať už vedete skupinu mládeže, pastorujete […]

Změna vůdcovského stylu: Šest návyků, které podpoří zdravou dynamiku vašeho sboru či týmu

Vše, co člověk pevně svírá v dlani, umírá. Pokud dlaň rozevře, dává možnost úniku – a přesto, nebo právě proto, se mu taková věc často dobrovolně vrací. Jinak řečeno, vést musíme strategicky, milovat ale spontánně. Dobrý vedoucí lidi zmocňuje do služby, špatný je ovládá. Na etice vzájemné úcty, respektu a povzbuzování je třeba cílevědomě pracovat. […]

Kříž jako odpověď na naše nejpalčivější otázky

Jako lidé si zcela přirozeně klademe otázky, kde se uprostřed našeho utrpení nachází Bůh. Představím vám tři pravdy, které z vás sejmou tíhu těchto otázek. Jednoho dne jsem pospíchal do církve, kde jsem měl mít schůzku, a napadlo mě se cestou někde zastavit pro „kávu s sebou“. Před časem jsem se seznámil s Gregem, který […]

Obnova jako životní styl: Každodenní návyky pro obnovu ducha, duše, těla a vztahů

Před dvěma lety jsme se ve službě dostali do stavu vyčerpání. Mentálně jsme znali pojem „vyhoření“ a věděli, jak velké nebezpečí představuje. V minulosti jsme pracovali s mnoha misionáři a pastory, kteří ho zažili. Nechtěli jsme si ale přiznat fakt, že si s ním nebezpečně zahráváme i my sami a že jsme jen pár kroků […]

Zůstaňte ve mně

Žijeme v netrpělivé, uspěchané době. Neustále jsme v poklusu a doléhá na nás stres. Naši otcové a matky ve víře často mluvili o „promodlování“ různých situací a stavů nebo o „očekávání na Pána v jeho přítomnosti“ – tedy o aktivitách vyžadujících značné časové investice. V současné době taková sousloví některé děsí a jiné nezajímají. Přesto […]

Představení Studijní bible s výkladovými poznámkami

V předchozím článku jsme se zabývali hodnotou studijní bible pro pastora, učitele a služebníka v církvi. Pastoři a učitelé přijali od Pána pověření být pilní ve studiu Písma a krmit ovečky, které jim Bůh svěřil do péče. Studijní bible s výkladovými poznámkami disponuje několika nástroji, které jim s naplňováním jejich poslání pomáhají. Jedním z nástrojů každé kvalitní […]