Úvodník

Úvodník: odpočinkové čtení

Téměř celý čas mezi dvěma vydáními našeho Magazínu – tím minulým a aktuálním – vyplnila tzv. koronakrize. V této souvislosti mi dovolte vyjádřit naději, že kromě všech negativních dopadů na naše zdraví a ekonomiku, které s ní byly spojeny, snad tato krize přinesla i některá pozitiva.

Další články

Q&A: Nastavení hranic

Ve své sérii otázek a odpovědí Gabriele Rienasová pokračuje tématem, které trápí mnohé manželky služebníků: jak si nastavit nastavit správné hranice v přátelství i službě?

Jeden styl pro všechny posluchače?

Nedávno mě napadlo: Ačkoliv jako letniční kazatelé věříme stejnému učení, nepoužíváme všichni stejné metody – zejména pokud jde o styl kázání. Pochopitelně věřím tomu, že můj styl kázání je ten nejlepší. Stejně tak, jako vy si to myslíte o tom svém, že? Spousta kazatelů považuje svůj styl oproti ostatním za nejlepší a jsou rádi, když jim to někdo potvrdí a pochválí […]

Enviromentální etika: Péče o zahradu našeho zdraví

S příchodem léta se těším, až budu na zahrádce pěstovat ovoce a zeleninu pro naši rodinu. Zahradničení není dobré jen pro mé zdraví. Čerstvý vzduch působí blahodárně i na mou mysl, která na něm nalézá pokoj. Každý z nás nepěstuje plodiny na zahrádce, přesto však společně pečujeme o jednu zahradu – planetu Zemi. Naše osobní i kolektivní volby mají vliv […]

Naučte se klást skvělé otázky

K základním dovednostem pastorů a vedoucích patří schopnost obrátit dobrou otázku ve skvělou. Tento článek přináší výčet osmi vlastností vynikajících otázek. David přesně věděl, jak mu jeho dcera odpoví. Jejich každodenní monotónní rituál ho hluboce frustroval. Když svou dvanáctiletou dceru každé odpoledne vyzvedával ze školy, šlo milujícímu tátovi o jediné – smysluplně si s ní popovídat. Z nějakého důvodu […]

Síť Božího království: Učme se od Ježíše budovat vztahy

„Pastorům absolutně chybí obchodní dovednosti.“ Podobné výroky slýchávám dost často na to, aby mě ještě překvapovaly – i když mě pořád dokážou nazlobit. Tak příkré, plošné hodnocení mé profese ve mě obvykle vyvolá obranný komentář. Na druhou stranu je skutečně pravdou, že pokud chci být poslušný svému povolání ve službě a docílit v něm ty nejlepší výsledky, potřebuji […]

Blahodárná moc konstruktivní kritiky

Dávat lidem negativní zpětnou vazbu není snadné. Nechceme odradit zejména ty, kdo horlivě slouží Bohu a investují svůj čas do šíření Božího království. Pro většinu lidí tvoří jejich služba zásadní součást jejich osobního života. Jejich identita jako pastorů, vedoucích, členů týmů a dobrovolníků pro ně znamená hodně – což je skvělé! Ukazuje to, že do svého povolání […]

Strategické vedení církve

Setkat se osobně s pastorem a jeho týmem vedoucích pro mě nebylo nijak nezvyklé – ve své službě se totiž zaměřuji na pomoc vedoucím. Na setkání panovala otevřená atmosféra, diskuze byla uvolněná a došlo i na otázky a odpovědi. Hlavnímu pastorovi jsem kladl otázky, které jsem už položil desítkám pastorů, v jejichž sborech se na […]

Pět návyků výkonných vedoucích

Překvapivé lekce, které jsem se naučil od pastorů, jež mají vliv. Před časem jsem měl výsadu zúčastnit se malé konference s několika velice úspěšnými a vlivnými americkými pastory. Přiznám se, že jsem očekával pózy a vyzdvihování osobností. Díky Bohu jsem se mýlil. K mému překvapení jsem ty nejlepší lekce navíc přijal od samotných účastníků. Připadal jsem si uprostřed nich […]

Porovnávání pomáhá… pokud se nezvrtne

Všichni známe ten tíživý pocit, když se s někým srovnáváme a vyjdeme z toho jako ti horší. Stává se to i lidem s dostatečnou sebedůvěrou a nevyhne se to ani křesťanským vedoucím. Srovnáváme s ostatními náš majetek, příjmy, velikost sboru, životního partnera, zaměstnání, životní příležitosti, pódium, dovednosti, talenty a míru našeho vlivu. Pokud k srovnávání nepřistoupíme zdravým způsobem, může nás přivést k nejistotě, frustraci nebo […]

Dům modlitby

Nejdůležitější úsilí vašeho sboru by mělo směřovat k ustanovení kultury hledání Boha. Moje cesta s Kristem začala jednoduchou modlitbou na baseballovém hřišti. K jedněm z mých prvních zkušeností s církví následně patřily návštěvy modlitebních setkání.  Jako dítě jsem vyrůstal v Brooklynu a o Pánu a o Božím lidu jsem nevěděl vůbec nic. V posledním ročníku střední školy mě čekal důležitý zápas baseballu – v publiku […]

Teologie prakticky s Mauricem Lednicky

Život v království – epilog

Bylo mi ctí a radostí se s vámi v uplynulých několika letech sdílet na téma ŽIVOT V KRÁLOVSTVÍ a z nejrůznějších úhlů pohledu ho společně studovat. Nezapomínejme především na skutečnost, že náš pozemský život představuje přípravu na naši věčnou budoucnost. Každý den je jedinečným darem od našeho nebeského Otce a příležitostí prohlubovat náš vztah s ním a být jeho velvyslanci v hříchem prokletém světě. […]

Zodpovědnost těch, kdo používají službu jako nástroj k vedení – část III.

V našem dnešním zamyšlení se zaměříme na novozákonní učedníky a duchovní vedoucí. Zdrojem našeho vzdělávání je samozřejmě Boží slovo. Jeho pečlivým studiem objevíme zajímavé příklady, jimiž se můžeme inspirovat i v současné kultuře naší novodobé církve. Tato lekce je zaměřena na učednictví vedoucích rozvíjejících se ve službě Kristu. Ukážeme si pět aspektů progresivního duchovního vývoje a důležitost klíčové […]