Úvodník

Úvodník

Milí čtenáři, vítejte při čtení nového čísla našeho Magazínu praktické letniční teologie s názvem Zdraví služebníci – zdravé sbory. Zároveň mi dovolte v souvislosti s tímto aktuálním tématem zavzpomínat na dobu, kdy jsem jako čerstvě obrácený křesťan začal kolem svého dvacátého roku věku poznávat církev a život v ní. Šlo o přelomové období konce osmdesátých a začátku devadesátých let […]

Články

Rozčarován, ale stále ve hře

Pocit zklamání či rozčarování může dolehnout na každého. Neochrání vás před ním nic – vzdělání, vzhled, věk, národnost, finanční zajištění, manželství ani aktivní služba. Po čtyřech letech zakládání sboru v Puyallupu ve státě Washington zcela nečekaně dolehla ztráta elánu i na mě. Přitom ve službě se nám tehdy dařilo. Právě jsme otevírali náš čtvrtý kampus a sbor zažíval […]

Odcizený vedoucí: toxické způsoby chování, které mají potenciál zničit vaši službu

Nebyl jsem si jistý, zda se muž sedící naproti mně rozpláče, nebo začne nadávat – anebo obojí. Jako vedoucí pastor rostoucího sboru právě čelil bouři zákulisních intrik. Vlastně to vypadalo, že se celý tým vedoucích marně snaží najít přístřeší uprostřed hurikánu podezřívavosti, obviňování a zoufalství. „Před rokem jsme měli zařazeno na vysoký rychlostní stupeň. Všechno skvěle […]

Služba lidem s depresí: jak přinášet obnovu těm, kdo se s ní potýkají

Po letech vnitřního trápení se Steve nakonec v zoufalství obrátil na svého pastora. Jeho rozbouřené emoce nevyléčily ani vytrvalé modlitby, věrná návštěva církve, intenzivní četba Písma či uctívání. Steve se nacházel ve stavu klinické deprese. Je to běžný scénář. Mnoho lidí, kteří se potýkají s depresí a jinými duševními problémy, se nejprve obrátí na svého duchovního vedoucího. Ať […]

Rozvíjení kultury evangelizace: jak inspirovat sbor k oslovování svého města

„Změnilo mi to život.“ Těmi slovy popsala Cindy dopoledne, kdy lidem ze svého města rozdávala bochníky chleba a mluvila s nimi o víře. Introvertka Cindy se do té doby žádné evangelizační události nezúčastnila a oslovování cizích lidí ji znervózňovalo. Po skončení této akce však prohlásila, že už se těší na příští evangelizaci. Podobně se vyjádřili i další účastníci akce. Toto […]

Co je růst a jak jej zažívat?

Většina pastorů chce vidět své sbory duchovně i početně růst. Jak ale růst definovat a jak k němu můžeme v kontextu našich sborů přispět? Následujících deset lekcí, které jsou součástí programu Make it Count, obsahuje konkrétní doporučení týkající se duchovního a početního růstu místní církve: Ať vás při četbě a diskuzi o jednotlivých lekcích ve […]

Kultura čtení Bible: Vedou vaše kázání lidi ke každodenní práci s Božím slovem?

Ve Spojených státech klesá biblická gramotnost a zájem lidí o Bibli. Mnozí již neznají její obsah a pokud jim ji dáte do rukou, pravděpodobně se v ní nebudou umět orientovat. Podle nejnovějšího průzkumu Americké biblické společnosti týkajícího se zájmu lidí o Bibli používali v roce 2022 Bibli přibližně čtyři z deseti dospělých Američanů (39 %), zatímco v roce 2021 to bylo 50 %. […]

Za horizont: vůdcovství, které je požehnáním pro příští generaci

Cesta k úspěchu vedoucích v Božím království nevede stejným směrem jako cesta k úspěchu založená na moderní společenské moudrosti. Usilovat o osobní úspěch pouze naplňováním vlastních snů a tužeb je v rozporu s Ježíšovým vzorem. Písmo nám představuje jiný způsob uvažování o úspěchu – takový, který vidí za horizont současného okamžiku. Ať už se nacházíte v jakémkoli období služby, Bůh chce, abyste mysleli na […]

Vytrvalost v časech bolesti

Byl to ten nejšťastnější okamžik našeho života. Po osmiletém boji s neplodností jsme s manželkou Nancy přivítali na svět našeho syna Coltona. Konečně se zdálo, že je náš život dokonalý. Dokonalost však vydržela pouhé dvě hodiny. Když jsem se šel na Coltona podívat do porodnice, zjistil jsem, že tam není. Naše dítě bylo převezeno na novorozeneckou jednotku […]