Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři, vítejte při pokračování našeho celoročního tématu týkajícího se předávání duchovního dědictví. V minulém čísle jsme se zamýšleli nad tím, jak duchovní dědictví předávat skrze naše vlastní životy, dnes se podíváme na to, jak předávat duchovní dědictví skrze naši vlastní službu.  V souvislosti s oběma uvedenými tématy se možná nabízí otázka, proč je zpracovávat ve dvou samostatných vydáních našeho časopisu. Vždyť naše životy a naše […]

Články

Čtyři cesty k vítězství nad vyčerpáním v manželském životě vedoucích služebníků

Vzpomenete si ještě, jak moc jsme se všichni těšili na rok 2020? Neměl to být jen nový rok, ale začátek nového desetiletí. Naše rodina se na nový rok rozhodně těšila. Věděli jsme, že rok 2020 prostě musí být lepší než předchozí dva roky. V roce 2018 narušil naší dceři hurikán její plány na vysněnou svatbu, […]

Prostor pro rozmanitost ve vašem týmu vedoucích

Vítr změn vane všude okolo nás. V uplynulém roce jsme zažili rasové nepokoje, politické rozdělení, finanční nejistotu a pandemii nemoci covid-19. Události roku 2020 budou náš svět formovat ještě po několik dalších let. Ve Spojených státech však dochází i k jiným změnám – k vývoji, který je mnohem méně hlučný, avšak neméně určující. Patří mezi ně rasový a etnický posun […]

Pastýři v údolí: Jak vyjít z údolí stínů smrti

I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. (Žalm 23,4) Před několika lety jsem se ocitl v hlubokém temném údolí. Uprostřed nejtmavší půlnoci tohoto životního údobí, zatímco má rodina spala, mě napadla nečekaná myšlenka: Nebude tvé rodině lépe bez tvého smutku? Nepřítel mi […]

Osobní evangelizace v Ježíšově stylu

Během druhé světové války narukoval do armády Američan jménem Desmond Doss a absolvoval výcvik pro vojenského zdravotníka. Doss se však od ostatních vojáků odlišoval tím, že odmítal nosit zbraň. Vedlo ho k tomu jeho osobní náboženské přesvědčení a navzdory posměchu, který sklízel od ostatních vojáků, Doss od svého postoje nikdy neustoupil. Jeho přesvědčení prověřily události […]

Moc církve zaměřené na evangelium

V lednu jsem poskytl rozhovor křesťanskému novináři, který se mě dotazoval na stav církve. Zajímalo ho, zda si myslím, že se „levice“ snaží „zmocnit“ církve. Okamžitě jsem zbystřil a napadlo mě, zda ho ve skutečnosti více než církev nezajímá politika. Žurnalista se následně rozhovořil o nebezpečích, kterým církev čelí, o „krizi identity“ evangelikálního hnutí a […]

Proč je kázání stále nejlepší formou předávání evangelia

Ačkoliv bývá tento výrok často připisován svatému Františkovi z Assisi, neexistuje o jeho autorství žádný historický důkaz. František nepochybně věřil tomu, že život člověka dodává jeho slovům obrovské věrohodnosti, zároveň ale věděl, že slova nelze ničím nahradit. Smutným faktem je, že někteří tento nepřesný a často citovaný názor převzali a použili ho k úplnému zavrhnutí praxe kázání. Mnozí dnes prosazují, […]

Pomáhejme mladým lidem rozeznat jejich povolání do služby

Investice do příští generace služebníků a vedoucích církve by měla představovat pro současné křesťanské vedoucí velikou prioritu. Od většiny křesťanských hnutí přicházejí v posledních letech zprávy, že do křesťanské služby na plný úvazek vstupuje stále méně mladých lidí.   Podle nejnovějších statistik tvoří 34 % dospělých členů církve Assemblies of God ve Spojených státech lidé ve […]

Jak používat výkladové poznámky Studijní Bible

Jedním z klíčových atributů, které Studijní Bibli s výkladovými poznámkami odlišují od běžné Bible, je zařazení studijních poznámek. Většina čtenářů je považuje za její nejdůležitější a nejoblíbenější součást. Ve Studijní Bibli s výkladovými poznámkami jsou umístěny pod biblickým textem, oddělené vodorovnou čarou, přičemž v úvodu poznámky je vždy tučným písmem a obvykle velkými písmeny uveden verš a klíčový text. […]