00-5x5-1

Úvodník

Vážení čtenáři, vítejte při pokračování našeho celoročního tématu týkajícího se předávání duchovního dědictví. V minulém čísle jsme se zamýšleli nad tím, jak duchovní dědictví předávat skrze naše vlastní životy, dnes se podíváme na to, jak předávat duchovní dědictví skrze naši vlastní službu.  V souvislosti s oběma uvedenými tématy se možná nabízí otázka, proč je zpracovávat ve dvou samostatných vydáních našeho časopisu. Vždyť naše životy a naše […]

00-5x5-1

Úvodník

Milí čtenáři,letošní ročník Magazínu praktické letniční teologie se ponese ve znamení tématu duchovního dědictví. Postupně se spolu s našimi autory zamyslíme nad tím, jak předávat duchovní dědictví skrze naše vlastní životy (jarní vydání), skrze naši službu (letní vydání) a nakonec i skrze náš vliv (podzimní vydání).   Dědictví je zajímavý koncept. Propojují se v něm totiž dvě roviny. Jedna […]

00-5x5-1

Úvodník

Vážení čtenáři,  vítám vás u posledního letošního vydání Magazínu, které je zároveň i završením celé série roku 2021 nazvané Držet kurz. Na jaře jsme se zamýšleli nad tím, jak máme jako církve a křesťané navigovat v bouřlivých vodách současné kultury. V letním vydání jsme se vydali do svých vlastních vod a ptali jsme se, jak udržet ten […]

00-5x5-1

Úvodník

Vážení čtenáři, jak už jsme v minulém čísle naznačili, celý osmý ročník Magazínu se nese ve znamení tématu Držet kurz! Na jaře jsme se v této souvislosti zamýšleli nad tím, jak má církev udržet své poslání uprostřed stále se měnící kultury. V tomto letním čísle se zaměříme na to, jak udržet kurz v rámci poměrně velké rozmanitosti (nejen české) […]