Pomoc dětem nevěrných rodičů

Podle Reginalda Adkinse má nevěra rodičů na jejich děti přinejmenším dva hlavní dopady.1 Za prvé je připraví o pocit bezpečí. Za druhé jim zkomplikuje budoucnost tím, že do nich zaseje celoživotní obavy. Mají tendenci být nejisté a soustavně podezřívavé vůči těm, kdo s nimi chtějí vstoupit do závazného vztahu. Trvale pociťují nejistotu a úzkost. Tyto děti se prokazatelně častěji rozvádějí, stávají se rodiči předčasně, mívají potíže ve škole a problémy s chováním a psychikou. Potřebují dostat příležitost vypořádat se s nejistotou způsobenou milostným poměrem svých rodičů a uzdravit se z ní. Vhodný nástroj k prožití potřebné obnovy představuje poradenství. Je hrozné, když se někomu zhroutí jeho svět. A milostný poměr jednoho či obou rodičů dokáže svět dítěte rozsekat na kusy.

Poznámka

1. Reginald Adkins, „How Adultery Impacts Children,“ (Jaký vliv má na děti nevěra) Elemental Truths, http://elementaltruths.blogspot.com/2006/10/how-adultery-impacts-children.html (otevřeno dne 28. dubna 2008).

Autor: Larry E. Hazelbaker

Larry E. Hazelbaker, Ph.D., Lakeland, Florida

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase