Úvodník: odpočinkové čtení

Vážení čtenáři,
téměř celý čas mezi dvěma vydáními našeho Magazínu – tím minulým a aktuálním – vyplnila tzv. koronakrize. V této souvislosti mi dovolte vyjádřit naději, že kromě všech negativních dopadů na naše zdraví a ekonomiku, které s ní byly spojeny, snad tato krize přinesla i některá pozitiva.  

Odborníci tvrdí, že si minimálně mohla trochu oddechnout naše planeta a s ní i naše životní prostředí. Pravděpodobně jste měli možnost zahlédnout satelitní snímky některých velkoměst, která dříve pokrýval permanentní smog a v době koronavirové se nad nimi vzduch výrazně pročistil. (A také jste asi zaregistrovali zprávy z italských Benátek, kam se údajně vrátili delfíni, abyste následně zjistili, že tato zpráva patřila mezi tzv. fake news 😊).

Možná jste také zaznamenali i několik rozhovorů, které poskytl během krize do veřejného prostoru poměrně dobře známý ekonom Tomáš Sedláček, mj. autor bestselleru Ekonomie dobra a zla. Ten v těchto rozhovorech zdůrazňoval biblický koncept šabatu (neboli odpočinku) a navrhoval, abychom jej více zakomponovali nejen do našich osobních životů, ale i do života celé společnosti včetně její hospodářské činnosti.

Téma odpočinku prostě v různých podobách v době koronakrize rezonovalo. Dovolte mi v této souvislosti vyjádřit naději, že i pro některé z vás toto období představovalo možnost se zastavit v tom svém každodenním shonu a věnovat se činnostem, na něž běžně tolik času nezbývá – právě třeba čtení našeho Magazínu. 

Ten je určen především pro křesťanské vedoucí. Právě ti však mají podle mé zkušenosti často v oblasti odpočinku veliké rezervy. Mívají pocit, že kdykoliv zvolní ve svém tempu, tak vlastně prokrastinují dostatečně nenaplňují Boží vůli nejen ve svých vlastních životech, ale i v životech svých křesťanských společenství.  Přitom právě pro vedoucí může být cílený čas odpočinku (a případné četby nejen našeho Magazínu) rezervoárem nové inspirace a nových sil pro další život a službu.

Často se říká, že krize představuje příležitost. Dovolme tedy, ať se (snad už uplynulá) koronakrize stane příležitostí pro nalezení mnohdy ztraceného umění odpočívat. Připojme se k výzvě Tomáše Sedláčka a vraťme šabatu jeho místo v životě osobním, a pokud to půjde, tak i společenském. 

Přeji Vám inspirativní a odpočinkové čtení!

Autor: Radek Smetana

Editor českého vydání

Reklama