0-fp-5x4-Smetana-1

Úvodník: odpočinkové čtení

Téměř celý čas mezi dvěma vydáními našeho Magazínu – tím minulým a aktuálním – vyplnila tzv. koronakrize. V této souvislosti mi dovolte vyjádřit naději, že kromě všech negativních dopadů na naše zdraví a ekonomiku, které s ní byly spojeny, snad tato krize přinesla i některá pozitiva.