Q&A: Nastavení hranic

Otázka

Mám problém s jednou ženou od nás z církve. Krátce poté, co jsme před třemi lety začali vést náš současný sbor, mě oslovila s prosbou o přátelství a mentoring. Zpočátku se to zdálo skvělé: šlo o věrnou členku sboru hladovějící po vzdělání, která dokázala pomoci, byla štědrá a zábavná. Časem se ale vše zkomplikovalo. Trvale si teď nárokuje mou pozornost a čas, pořád mi vyčítá, že jsem zranila její city, a je podrážděná, když trávím čas s někým jiným než s ní. Za mými zády si na mě začala lidem stěžovat, jak ji svým chováním zraňuji. Když se s ní o tom pokouším mluvit, k ničemu to nevede a napětí s postupujícím časem jen roste. Poslední kapkou bylo, když se na mě minulou neděli veřejně obořila v zaplněném předsálí církve s výčitkou, že jsem si při shromáždění dovolila nesednout si vedle ní. Kdykoliv ji teď vidím přicházet, mám chuť rozběhnout se na opačnou stranu.

Odpověď

Řešíte problém, kterému čelí řada manželek pastorů – ženu s přehnanými očekáváními.

Řešíte problém, kterému čelí řada manželek pastorů – ženu s přehnanými očekáváními. Pojďme jí říkat Ema. Pokud se na ni podíváme čistě z perspektivy přítelkyně, představuje velikou výzvu. Ačkoliv se vaše přátelství zpočátku vyvíjelo pozitivně, je zjevné, že se teď snaží naplňovat své potřeby na úkor vaší svobody. Situace je o to složitější, že na vašem životě spočívá povolání pečovat o slabé a zranitelné. V dokonalém světě byste jí dokázala vytrvale pomáhat a prokazovat jí nekonečnou lásku a trpělivost. Ema a jí podobné ženy jsou ale velice nezralé v oblasti mezilidských vztahů a vnitřně velice nešťastné. Pamatujte na to v dalších dějstvích vámi popisovaného dramatu a nepřebírejte na sebe příliš zodpovědnosti.

Řeknu vám, co je na zvládání Emininých výlevů nejtěžší. Bůh povolal křesťany k tomu, aby se vzájemně milovali. Láska zahrnuje i pomoc trpícím lidem a je zjevné, že Ema trápení prožívá. Pokud jste od přirozenosti obdarovaná prokazovat druhým milosrdenství a soucit, bude na vás její bolest doléhat o to více. A pokud vám nebo druhým lidem Ema řekne, jak jste ji zranila, bodne vás tím přímo do srdce, plného touhy předávat lidem Ježíšovu lásku.

Z vašeho vyprávění jsem si všimla, že svou chorobnou úzkost v oblasti vztahů Ema zpočátku skrývala. Když jste se seznamovali, získala si vás svým pozitivním přístupem. Postupně ale začala svá očekávání stupňovat. To je běžná dynamika jednání těchto lidí, podpořená dvěma faktory:

  1. Vnitřní nerovnováha těchto lidí se nejvíce projevuje ve stresových situacích. Za normálních okolností se snaží prezentovat své lepší já a lépe se ovládají. S postupem vztahu se ale nutně objeví napětí a jejich vnitřní rozervanost a nestabilita vylezou na povrch.
  2. Lidé s chronickou poruchou společenského chování dokážou mistrně manipulovat vztahy, aby dosáhli toho, co chtějí. Ema vás bravurně vtáhla do přátelství s ní. Udržet ho je ale výzva, protože jí nic nebude svaté a udělá vše pro to, aby dostala, co chce. Nejste první, kdo v tom s Emou narazil, a zcela jistě nebudete ani poslední. 
Lidé s chronickou poruchou společenského chování dokážou mistrně manipulovat vztahy, aby dosáhli toho, co chtějí.

V tomto stádiu se již Emininy požadavky na naplňování jejích potřeb stávají bezednou jámou. Nikdo ji nedokáže uspokojit a vás jen okrádá o vaši svobodu. Pravdou je, že nikdy nedokážete udělat dost, říct dost, nebo být dostatečně dobrá na to, abyste uspokojila její hlubokou touhu být dokonale milována. Pokud se o to pokusíte, brzy vaše úsilí beztak udusí a převálcuje dalšími požadavky. Pamatujte, že Bůh nikoho nepovolal k tomu, aby se druhým stal vším. To je jeho práce.

Ať už definujeme biblickou lásku jakkoliv, nepochybně k ní patří dělat to, co je pro toho druhého nejlepší. Ema na to má nepochybně svůj názor, ale mýlí se. Pokud budete reagovat na její momentální touhy, nijak jí tím k jejímu osobnímu růstu a zdravému vývoji nepomůžete. Ba naopak, namísto osobního růstu by ji úspěch v manipulování ostatními jen povzbudil k tomu, aby v tom pokračovala a dál ubližovala vám i druhým lidem.

Bůh nás nepovolal k tomu, abychom každému pomohli ode všech bolestí a trápení.

Bůh nás nepovolal k tomu, abychom každému pomohli ode všech bolestí a trápení. Někdy je nutné nechat lidi čelit životním výzvám, následkům svých činů, bolesti i zranění. Pomůže jim to k jejich růstu. Pokud se lidé připraví o to, aby na ně dolehly následky jejich chyb, připraví se o možnost poučit se. Platí to i pro růst v oblasti vztahů. Pokud na člověka od raného věku doléhají následky jeho špatného chování v mezilidských vztazích, pomáhá mu to k růstu. Klade tím základy svých celoživotních interakcí s druhými lidmi. Pokud Emu necháte dál chovat se tak jako dosud, přispějete tím nepřímo k prohloubení jejího problému. 

Ačkoliv si to Ema neuvědomuje, její očekávání jsou nerealistická. Vodítkem k posuzování očekávání druhých lidí je seznam konkrétních očekávání, které člověk ve zdravém vztahu nikdy nevyžaduje, a proto bychom je nikdy neměli naplňovat. Pokud na vás Ema vyvíjí tlak, nekompromisně se mu slovy i činy vzepřete.

Nezdravá očekávání

Zde je výčet některých nezdravých očekávání:

  • Tlak na to, abychom člověku byli bližším přítelem, než sami chceme.
  • Absence hranic ohledně společně tráveného času.
  • Bezbřehé sdílení o každém problému, zranění a frustraci, které z vás vysává veškerou vaši emocionální energii.
  • Požadavek nadřadit váš vztah s danou osobou všem ostatním.
  • Očekávání, že s ní vždy budete ve všem souhlasit. Nemožnost cokoliv zpochybnit či zkritizovat.
  • Vaše dokonalá empatie, porozumění a podpora.

Nastavení hranic Emě bude vyžadovat odvahu a moudrost. Je vysoce pravděpodobné, že na ně nebude reagovat pozitivně. Přesto to musíte udělat. Předem si představte, jak asi zareaguje, a nachystejte si odpověď. Rozhodně se jí nenechte zatlačit zpět. Mluvte s ní jasně a přímočaře, nabídněte jí přátelství s hranicemi a vysvětlete jí, co všechno už je pro vás nepřijatelné a jaké její chování považujete za nevhodné. V žádném případě se nepoddávejte pocitu viny a za žádnou cenu se nenechte donutit k tomu dát víc, než chcete a můžete. 

Nedovolte této dramatické situaci s Emou, aby z vás nadále vysávala energii, nadšení a zápal pro službu. Mějte nadále k druhým lásku a soucit, neváhejte však lidem nastavit hranice, kdykoli to bude potřeba. Získáte tím zpátky svou svobodu. Znovu budete sama sebou a budete moci s upřímným zápalem a moudrostí rozvíjet vaše přátelství s lidmi i službu, kterou jste od Pána přijala.

Autor: Gabriele Rienasová

Gabriele je profesionální poradkyně a žádaná řečnice na seminářích, konferencích a shromážděních po celém světě. Již jednatřicet let žije se svým manželem ve městě Beaverton v americkém Oregonu. Navštivte její internetové stránky www.gabrielerienas.com.

Reklama