Jak oslovit generaci Z

Nedávno jsem navštívil oblíbenou čajovnu, vyhledávanou zejména mládeží a vysokoškoláky. Zatímco jsem usrkával svůj karamelový čaj s mlékem, nemohl jsem si nevšimnout vzájemných interakcí mladých lidí, kteří seděli okolo mě.

U jednoho stolu se náctiletá dívka bavila se svou kamarádkou a souběžně něco řešila na Snapchatu. U jiného stolu spolu dva kluci každých třicet vteřin prohodili pár vět, zatímco vytrvale koukali do svých mobilů. Zdálo se, že bez problémů zvládají dělat obě věci najednou a paralelně se sledováním telefonu dokážou vést zasvěcené debaty o sociální nespravedlnosti, módě a škole.

To je generace Z. Lidé narození po roce 1996 vedou vytížené životy. Podle výzkumu agentury Pew Research Center tito lidé ve srovnání s teenagery narozenými a žijícími o deset let dříve tráví více času nad domácími úkoly a méně se sociálními interakcemi. Narodili se do digitálního světa a vlastně si ani nedovedou představit, jaký by byl bez chytrých telefonů a sociálních médií. Právě proto navzdory svým nabitým kalendářům tráví většinu volného času před obrazovkou digitálního zařízení (dívky v průměru dvě a půl, chlapci tři a půl hodiny denně).

Nejrozmanitější generace současnosti má zároveň našlápnuto k tomu stát se generací nejvzdělanější – vysoké procento z nich již nyní studuje na vysokých školách. Horlivě se zajímají o rovnoprávnost a sociální otázky, víra však do jejich zorného pole zrovna nepatří.Barna Group uvádí, že třicet pět procent příslušníků generace Z ze Spojených států se považuje za ateisty, agnostiky nebo osoby „bez vyznání“. Tato agentura také zjistila, že příslušníci generace Z ve srovnání s předchozími generacemi ve větší míře považují morálku za pružnou veličinu a definici toho, co je správné a špatné, vnímají jako proměnlivou v čase. Mnohem méně z nich považuje za špatné lhaní, potraty či homosexualitu.

Evangelizace této generace s sebou nepochybně nese své jedinečné výzvy. Přesto však nesmíme ustat v naplňování Kristova pověření „jít a činit učedníky ze všech národů“ (Matouš 28,19). K získání této generace bude zapotřebí více než světel, kouřových efektů a hlasité hudby. Na základě mého výzkumu a rozhovorů s příslušníky generace Z věřím, že v našem úsilí získat je pro Ježíše potřebujeme dělat čtyři věci.

Čtyři způsoby, jak pomoci mladým lidem najít jejich vlastní „proč“

Projevujte o ně zájem

Tato generace pochází z jiného zázemí než generace Američanů vyrůstající před několika desítkami let, kdy návštěva církve byla normou a většina lidí nahlížela na Bibli jako na inspirovaný zdroj pravdy.

Světonázor mnoha dnešních mladých lidí nápadně připomíná kulturu Atéňanů ze sedmnácté kapitoly Skutků. Nemůžeme už u nich předpokládat povědomí o Bibli nebo návštěvu církve s rodiči v dětství. Můžeme však projevovat zájem o jejich názory a o biblických termínech a principech s nimi komunikovat pro ně srozumitelnou, praktickou řečí.

Pavel dal Koloským pro komunikaci s nevěřícími následující vodítko: „Buďte milí a při promlouvání poselství pamatujte na zájmy vašich posluchačů. Pečlivě volte slova a buďte připraveni odpovídat každému, kdo by vám kladl otázky.“ (Koloským 4,6 – překlad CEV)

Usilujte o porozumění

Stephen Covey, autor knihy The 7 Habits of Highly Effective People (Sedm návyků vůdčích osobností), prohlásil: „Nejprve usilujte o to, abyste porozuměli. Teprve poté o to, aby vám bylo porozuměno.“ 

To se rozhodně vztahuje na generaci Z. Klaďte jim otázky a pozorně naslouchejte jejich náhledům na Boha, život a svět. Díky tomu nejen porozumíte jejich způsobu myšlení, ale získáte si tím jejich důvěru a respekt. Existuje rozdíl mezi snahou ubít toho druhého argumenty, a postojem, kdy pro něj máme na mysli to nejlepší – a oni to dokážou rozeznat. Příslušníci generace Z jsou otevření spolupráci s lidmi, kteří si váží jejich vkladů a respektují jejich osobnost.


Příslušníci generace Z jsou otevření spolupráci s lidmi, kteří si váží jejich vkladů a respektují jejich osobnost.


Služte spolu s nimi

Obdivuhodnou vlastností generace Z je, že touží do světa vnést pozitivní změnu. A o to jde i církvi. 

Tato generace chce být součástí něčeho většího, než jsou oni sami. Můžeme s nimi budovat vztahy tím, že je zapojíme do aktivit, které pomáhají společnosti. Jde o výbornou příležitost, jak jim umožnit používání jejich talentů a kreativity a prokazovat jim Kristovu lásku.

Vysvětlujte jim „proč“

Generace Z se hluboce zajímá o motivy, které stojí za jednotlivými rozhodnutími a přesvědčením. Zajímají se o příběhy. Uvědomují si, že žijeme v rozmanitém světě, v němž mají různí lidé různé náhledy na věci. Nestačí jim naše vyjádření, že křesťanství považujeme pro ně za to nejlepší. Chtějí a potřebují rozumět tomu, proč jsme se rozhodli následovat Ježíše.

Vyprávějte jim upřímně svůj příběh a vysvětlete jim, jak jste dospěli k rozhodnutí přijmout Krista. Vyprávějte jim i Ježíšův příběh – evangelium – a důvod jeho pozemského poslání.

Vaše opravdovost a čas, který do nich investujete, pomůže mladým lidem najít jejich vlastní proč. Modlete se, aby Bůh připravil jejich srdce na vaše rozhovory a v příhodný okamžik je pozvěte k tomu stát se součástí Božího věčného příběhu.Církev má jedinečnou příležitost oslovit generaci Z a investovat do lidí, kteří v příštích letech ovlivní náš národ a dají mu podobu. Jak je získáme? Půjde to prostřednictvím stejných evangelizačních metod jako dříve? Zaberou na ně církevní akce a nablýskané prostředí sborových prostor? Pravděpodobně ne.

Získáme je tím, že o ně jako o jednotlivce projevíme zájem, budeme usilovat o porozumění jejich pohledu na věc, zapojíme je do toho, co děláme, a podělíme se s nimi o své osobní svědectví víry.

Autor: Will Jones

Zakladatel a vedoucí mluvčí služby Awakening Ministries International v Oklahoma City. Více informací získáte na awakeningmintl.org

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase