Jak čelit covidovému vakuu?

V posledních několika měsících čelili kazatelé celé škále nejrůznějších požadavků. Někteří v důsledku pandemie museli pracovat více než kdy jindy. Jiní zažívali opačnou výzvu, neboť výpadek aktivit a shromáždění s osobní účastí lidí navodil určité vakuum – poprvé v životě měli pocit, že skoro nemají co na práci. Od mnoha pastorů jsem slyšel, že od března do května čelili velkému vytížení – pracovali naplno, v krizovém módu – od června však jejich práce výrazně zpomalila. Až příliš zpomalila.

Většina knih a podcastů zaměřených na time management (správcovství času) se soustředí na produktivitu. Je to dobře, protože každý z nás má potenciál stávat se produktivnějším. Učit se lépe využívat svůj čas je důležitou součástí našeho osobního rozvoje i profesního růstu.Na time management se ale můžeme podívat ještě z jiné stránky – optikou etiky. Existují totiž jisté věci, na které byste váš čas využívat měli anebo naopak neměli. Dá se říci, že čas je naše nejcennější komodita. Člověk může vydělat víc peněz, nedokáže však získat víc času.

Někteří tvrdí, že čas nedokážeme řídit – že jsme jen jeho správci. Bible nám jasně ukazuje, že správcovství času představuje duchovní záležitost. Za všechny uvedu jeden text z pera apoštola Pavla:

„Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou zlé.“ (Efezským 5,15–16)

Pavel nám nedává manuál na osobní produktivitu. Sděluje, že způsob, jakým nakládáme se svým časem, patří mezi duchovní záležitosti, které ovlivňují věčnost. Věčnost si lze představit jako čas bez konce – nebo lépe řečeno oblast, v níž čas neexistuje. Jednoho dne již své životy nebudeme strukturovat podle času. Pro tuto chvíli je to ale to jediné, co známe.

V té souvislosti může přijít vhod úvaha nad rozdílem mezi hodinami a odpočtem. Hodiny ukazují, kolik je hodin. Představují ukazatel přítomnosti. Odpočet naproti tomu říká, kolik času nám zbývá. Je ukazatelem budoucnosti.

Jako křesťané víme, že naše životy neřídí hodiny, ale odpočet. Nevíme sice, kolik času zbývá, víme však jistě, že odpočet běží. A s každou další uplynulou minutou jsme blíže Kristově návratu. To by nám samo o sobě mělo sloužit jako dobrá motivace pro co nejlepší využití našeho času.

V některých obdobích býváme velice zaneprázdnění a nic s tím nesvedeme. Pokud takové období zažíváte, chci vám dát několik tipů na to, co můžete udělat, abyste měli svou vytíženost pod kontrolou a vytíženost neměla pod kontrolou vás: 

  • udržujte si fyzické i psychické zdraví skrze pravidelné cvičení; 
  • odpočívejte, kdykoliv můžete; 
  • dělte se o svá břemena skrze delegování; 
  • vyhrazujte si čas pro svou rodinu; 
  • a dodržujte sabat. (Sabat, tedy jeden volný den týdně, není v době zvýšené vytíženosti alternativní volbou. V takovém období je naopak potřebnější než kdy jindy.)

Jak být věrným správcem každého období

Co máme ale dělat, když naopak takzvaně nemáme do čeho píchnout? Stejně jako potřebujete moudrost k zvládání vytíženosti, potřebujete ji i k zvládání volnějšího času.

Do nedávna nám naše plné kalendáře dodávaly pocit důležitosti. Ve volnějším období může člověk prožívat nudu, pocit nedostatečné produktivity, zbytečnosti a prázdnoty. Abyste v takovém čase nepropadli negativitě, chci vám i pro něj nabídnout několik tipů:

Odpočívejte. Zhluboka se nadechněte a plnými doušky nasajte pomalé životní tempo. Odpočinek je součástí přirozeného rytmu, který pro nás Bůh stvořil. Udělejte si sabat, odjeďte na dovolenou nebo si jen vyhraďte několik dní navíc pro ty, které milujete.

Dožeňte resty. Dodělejte vše, na co jste v období vytíženosti neměli čas. V čase krize má pochopitelně člověk tendenci odsouvat na později vše, co vysloveně nehoří. Volnější období se naopak nejlépe hodí k tomu se k restům vrátit a všechny nedodělané úkoly dokončit.

Udělejte si práci napřed. Připravte se na nadcházející události. Strategicky naplánujte zbytek roku 2020, začněte s organizací budoucích akcí a událostí, nachystejte si osnovu příští schůzky svého týmu nebo rozplánujte rozpis sborových služeb a kázání na příští období.

PřemýšlejteProveďte brainstorming nápadů, jak posunout vaši službu dopředu. Přemýšlejte o budoucích událostech, procesech, programech a o tom, jak lépe naplňovat své poslání – vy osobně i jako sbor. Generujte nápady, jak sloužit svému městu. Někdy se zdá, že přemýšlení není produktivní. Ve skutečnosti však nepředstavuje ztracený čas, ale investici do budoucnosti.

Čtěte. Sáhněte po knize, která se týká vaší služby. Může se zabývat praktickými stránkami služby, teologií, učednictvím či vůdcovstvím. Dělejte si z četby poznámky a sdílejte je se svými pracovníky či dobrovolníky. Čtení v pracovní době není ztrátou času, ale způsobem, jak se stáváte lepším vedoucím.

Povzbuzujte druhé lidi. Věnujte několik minut tomu, abyste někomu poslali esemesku nebo e-mail či mu zavolali. Málokdy máme tolik času, kolik bychom si přáli, na osobní péči o lidi. Využijte k tomu toto období. Pár slov povzbuzení v pravý čas může někoho ohromně posílit.


Jak období zaneprázdněnosti, tak i volnějšího času prověřují naši schopnost být dobrými správci Bohem svěřeného času.


Ať už jste vytížení, nebo se nudíte, rozhodněte se dnes, že svůj čas využijete způsobem vedoucím ke svému růstu, péči o druhé a naplňování svého poslání.

Autor: John Davidson, Ph.D.

John je zodpovědný za rozvoj vůdcovství při Hlavní radě církve Assemblies of God ve Springfieldu v Missouri.

Reklama