Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,  vítejte při čtení dalšího čísla letošního Magazínu! I nyní Vám přinášíme články, které reflektují výzvy, kterým jako služebníci, vedoucí a lidé v církvi čelíme. Vždy totiž znovu a znovu čelíme otázce, jak sloužit a vést v době, do které nás Bůh povolal. A i když otázky, které ve službě řešíme, mohou být nové a […]

Články

Mluvení v jazycích

Nikdy nezapomenu na reakci mladíka z našeho sboru, když přijal křest v Duchu svatém s důkazem mluvení v jazycích. Předtím jsem s ním trávil dlouhé hodiny v rozhovorech o křtu v Duchu a odpovídal mu na celou řadu otázek týkajících se daru modliteb v jazycích. V okamžiku přijetí tohoto daru mu však zbyla jediná otázka. S širokým úsměvem a tváří zalitou slzami ke mně vzhlédl a zeptal […]

Vytrvalý pastor

Žijeme v době, kdy mnozí opouštějí svá zaměstnání. Ve Spojených státech v uplynulých pandemických měsících zanechal rekordní počet lidí svou práci. Někteří zažádali o předčasný důchod, jiní změnili kariéru, a ještě jiní si dali oddechový čas, aby přehodnotili své priority. Je prokázáno, že stejným směrem bohužel zamířili i církevní vedoucí. Průzkum skupiny Barna Group z ledna 2021 ukázal, že 29 procent […]

Představuje rozmanitost biblickou hodnotu?

Amerika podle institutu Brookings zažívá v současné době „explozi rozmanitosti“. Zpráva institutu uvádí, že „někdy po roce 2040 již ve Spojených státech nebude žádná rasová majorita“. Nárůst etnické rozmanitosti církve Assemblies of God celonárodní demografický trend odráží, ba dokonce jej i předbíhá. Podle institutu Brookings žilo v roce 2010 ve Spojených státech 61,5 % bělochů, […]

Čas plakat

„To není fér,“ pronesla truchlící žena během výzvy k modlitbám po mém kázání. „Prostě to není fér.“ Bylo těžké naslouchat jejímu tragickému příběhu, který mi skrze své slzy vyprávěla. Ještě těžší však bylo nalézt na její slova vhodnou odpověď. Lidé často trpícím odpovídají způsobem, který jim nepomáhá a mnohdy bývá i nevhodný: „Všechno zlé je […]

Služba osamělým

Znám lékaře, který často dokáže identifikovat fyzické problémy člověka ze způsobu jeho chůze. Tam, kde většina lidí nevidí víc než kulhání, rozezná tento odborník podvrtnutý kotník, bolest kyčle nebo patní ostruhu. Stejně jako kulhání může i osamělost mít různé příčiny. Bližší pohled na ty, kdo takto trpí, nám jako církevním vedoucím ochotným se angažovat může pomoci […]

Jak čelit obchodování s lidmi

Když bylo Shyimě Hallové osm let, prodala ji její rodina v Egyptě cizímu člověku, aby splatila dluh, což je v některých částech světa běžný scénář. Dívka skončila v Kalifornii, kde pracovala jako domácí otrokyně v uzavřené komunitě zámožných lidí. Shyima pro rodinu denně dlouhé hodiny vařila a uklízela. V noci spala v garáži bez oken, topení a klimatizace. Jedla zbytky, které už nikdo […]

Velké pověření ve světle Ježíšova návratu

Spisovatel Lloyd Douglas vyprávěl o muži, který navštívil svého učitele hry na housle a zdvořilostně se ho zeptal: „Co je nového?“ „Povím vám, co je nového,“ odpověděl nazlobeně učitel. Popadl ladící vidlici a klepl jí o stůl. „Tohle je A“, prohlásil. „Sopranistka o patro výše zkouší celé dny, ale vždycky je mimo tóninu. V sousední […]

Otázky, které míří do černého

Už jste se někdy uprostřed setkání skupinky pozastavili nad tím, jak jen se mohla vaše diskuze takhle zvrtnout? Možná se nikdo smysluplně nezapojil. Nebo jedna osoba ovládla rozhovor a zabránila ostatním v účasti. Nebo jste jen měli pocit, že probíhající rozhovory nejsou tak zajímavé, relevantní či produktivní, jaké by mohly a měly být. Stává se to bohužel častěji, […]