Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři, rok se chýlí ke konci a s ním i téma duchovního dědictví, které nás společně v Magazínu praktické letniční teologie letos provázelo. Na jaře jsme se společně zamýšleli, jak předávat duchovní dědictví prostřednictvímsvých vlastních životů, v létě prostřednictvím své služby a v tomto posledním čísle se podíváme na to, jak jej předávat skrze svůj vliv.  Existují různé statistiky, které udávají […]

Další články

Jaký je náš úkol a jak se nám ho daří naplňovat?

Čas od času vstoupí do mého života události, díky nimž dokážu zmáčknout tlačítko „reset“ a od základů přenastavit své myšlení i počínání. Takovými událostmi může být dovolená, zdravotní volno, výjezdní setkání, změna práce nebo účast na konferenci. V takových okamžicích mi k resetu a přenastavení pomáhá zodpovědět si jednu důležitou otázku. Jednou z takových událostí […]

Uctívání v Boží přítomnosti

Pěstujme zdravé prostředí uctívání.   Před založením sboru Saints Community Church (Sbor společenství svatých) v New Orleans jsme s manželem Waynem patnáct let sloužili mládeži jako cestující evangelisté. Během té doby jsme navštívili různé sbory církve Assemblies of God. Některé měly dlouhou tradici, jiné byly založené teprve nedávno. Do jedněch chodilo hodně starších lidí, jiné měli mladou […]

Letniční děti

Vzpomínáte si na svůj největší zážitek z dětství s Duchem svatým? Mnoho lidí, kteří vyrostli v letniční víře, by nejspíše uvedlo, že jím byl křest v Duchu svatém. Na takové odpovědi samozřejmě není nic špatného, ale zajímalo by mě, zda ji neuvádíme jen ze zvyku. Osobně mám na detaily tohoto okamžiku poněkud mlhavé vzpomínky. Živě […]

Může se Duchem naplněný křesťan mýlit?

Může se Duchem naplněný křesťan mýlit? Samozřejmě, že ano. Jako Duchem naplnění křesťané víme z vlastní zkušenosti, že se to každému z nás nejednou stalo. Někdy se špatně rozhodneme, zapříčiníme nedorozumění nebo se dopustíme hříchu, z něhož pak potřebujeme činit pokání a prosit o odpuštění. Jednoduše víme, že naplnění Duchem nás nečinní imunními vůči chybám […]

Jak čelit pochybnostem

Vynikající nadhazovač v baseballu dělá víc, než že nás jen zaujme svým rychlým nadhozem. Učí nás také správnému sportovnímu chování. Tím, že to nevzdá, a nakonec vyhraje zápas nebo když dělá dobrovolníka v místní charitě či na tiskovce po prohraném zápase pochválí soupeře. Jelikož ale na většinu pastorů někdy během jejich služby pochybnosti přijdou, naskýtá se otázka, […]

Zabránit konfliktu dříve, než nastane

Pastorův průvodce, jak přinášet pokoj do vztahů prostřednictvím moudrosti Uplynulých dvanáct měsíců bylo plných konfliktů. Pandemie, rasové napětí, ekonomické problémy a nejpolarizovanější politické období v novodobých dějinách vyvolaly po celých Spojených státech spory, které se přenesly i do místních církví. Polarizace názorů na tyto a další otázky narušila život řady sborů. Pastoři strávili nespočet hodin […]

Jak používat Tematické ukazatele® a Věcný rejstřík

Tematické ukazatele® a Věcný rejstřík jsou dva hodnotné nástroje, které dokážou vytíženému kazateli ušetřit spoustu času, zejména pokud tíhne k tematickému stylu vyučování a kázání (tedy k vyučování o biblických tématech namísto výkladových kázání používaných typicky při rozboru biblických knih verš po verši). Tematická kázání začínají výběrem tématu, po němž následuje shromažďování opory biblických textů ke […]