Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři,  vítám vás u posledního letošního vydání Magazínu, které je zároveň i završením celé série roku 2021 nazvané Držet kurz. Na jaře jsme se zamýšleli nad tím, jak máme jako církve a křesťané navigovat v bouřlivých vodách současné kultury. V letním vydání jsme se vydali do svých vlastních vod a ptali jsme se, jak udržet ten […]

Další články

10 tipů na výchovu bez stresu

Pokud se člověku zdá, že něco nemá pod kontrolou, dostává se do stresu. Z toho důvodu se každý stresuje v jiných situacích. I Boží služebníci se čas od času dostávají do stavu, kdy se jim zdá, že se jim všechno – včetně jejich rodin – vymklo z rukou. Výchova dětí je totiž stresující úkol určený pro odvážné. […]

Služba rozvedeným rodinám

Zde je několik tipů, jak mohou církve co nejlépe sloužit rozvedeným rodinám. Zeptala jsem se své přítelkyně, jak její sbor reaguje na zprávu o jejím blížícím se rozvodu. Postěžovala si: „Jakmile překročím práh církve, připadám si jako novodobá Hester Prynneová. Jen namísto šarlatového písmene ‚A‘ mám na čele veliké ‚R‘.1 Málokdo chápe, jak ke mně přistupovat. […]

Služba neúplným rodinám

Rodiny samoživitelek představují narůstající realitu dnešní doby. Církev musí být připravena sloužit neúplným rodinám. Tento článek vám ukáže, jak na to. Německá pohlednice z roku 1888 nazvaná „Mladá stará žena“ představuje slavný optický klam. Když jsem obrázek uviděl poprvé, seděli jsme se skupinou dětí okolo malého stolku. Zatímco jsem s neochvějným soustředěním studoval obrázek, kolem stolu lítala […]

Pomoc dětem nevěrných rodičů

Podle Reginalda Adkinse má nevěra rodičů na jejich děti přinejmenším dva hlavní dopady.1 Za prvé je připraví o pocit bezpečí. Za druhé jim zkomplikuje budoucnost tím, že do nich zaseje celoživotní obavy. Mají tendenci být nejisté a soustavně podezřívavé vůči těm, kdo s nimi chtějí vstoupit do závazného vztahu. Trvale pociťují nejistotu a úzkost. Tyto děti […]

Čtyři fáze rodícího se nemanželského poměru

Fáze 1: Citové pouto Tato fáze začíná tím, že si lidé jednoduše povídají. Rozhovory mezi nimi vytvářejí vazbu, protože se během nich lidé vzájemně sdílejí o svých zájmech, zaměstnání, kariéře, rodinných a manželských problémech. Člověk si obvykle ani neuvědomí, jak se v této fázi ocitl. Když si spolu dva lidé často povídají, vznikají příležitosti k vzájemnému propojování prostřednictvím poznávání […]

Rodičovské desatero pro pastory

Výzkumy naznačují, že vyrůstat v pastorské rodině s sebou nese jak rizika, tak i výhody. K výhodám patří dobře rozvinuté sociální dovednosti, příležitosti osobně se setkávat s duchovními vedoucími a vypěstovaná životní odolnost. Na druhou stranu je prokázáno, že děti pastorů často bývají pod drobnohledem a jsou na ně kladeny vyšší nároky než na ostatní […]

Deset klíčových důvodů, proč manželství pastorů zůstávají v krizi

Pastorům v ozdravném procesu brání jejich nefunkční sbory. Pastoři rozdávají svou duchovnost všem ostatním a pro ně samé už jim žádná nezbývá. Podmínka přežití ve službě a jejího rozvoj spočívá v tom, že manželství pastora musí navenek vypadat zdravě. Pastoři klamou sami sebe. Když člověk sám sebe opravdově oklame, je oklamán vlastním klamem. Pastoři rádi pomáhají druhým, nejsou však […]

5 romantických potřeb manželky

Většina žen hláskuje slovo romantika jako „v-z-t-a-h“. Lepší část svého manželství jsem strávil tím, že jsem se učil, jaké má žena romantické potřeby a přizpůsoboval se jim. Následující seznam jsem sestavil na základě svého pozorování a rozhovorů s mou manželkou Barbarou i dalšími ženami a na základě studia Šalomounovy Písně písní. Ženy mají nepochybně více než pět romantických potřeb. Tuto […]

15 způsobů jak překvapit svého manžela

Jste-li kreativní žena, bude přirozenou součástí vaší osobnosti i touha dělat radost svému partnerovi. Méně kreativní člověk však potřebuje v této oblasti pomoci. Zde je několik tipů, které mohou ženám pomoci potěšit jejich protějšek: Napište mu milostný dopis, který zašlete na adresu jeho kanceláře, nebo mu vložte zamilovaný lístek do krabičky se svačinou či do kufříku. Uvařte […]

Vlastnosti zdravých a nezdravých rodin služebníků

Většina odborníků na oblast manželství se shoduje na tom, že skvěle fungujícímu manželství se nic na světě nevyrovná. Podobně to však platí i o tom nefunkčním. V obecném slova smyslu se zdravá manželství těší slovní i fyzické blízkosti, svobodě v intimní oblasti a vzájemné podpoře. Nemají problém v případě potřeby požádat jeden druhého o odpuštění a následně si skutečně ze srdce odpouštět. Pro […]

Jak používat nadpisy oddílů, odkazový systém, poznámky k biblickému textu a studijní články

Důležitou součástí osobního duchovního růstu je používání Studijní bible k samostudiu Písma. Většina studijních biblí poskytuje svým čtenářům tři velice důležité okruhy informací, které obvykle bývají integrovány přímo do biblických textů. Jedná se o nadpisy oddílů, systém odkazů a poznámky. Studijní bible s výkladovými poznámkami k nim přidává ještě dodatečný materiál, kterým jsou „studijní články“. Ačkoliv každý z těchto nástrojů plní […]

Naplňování Velkého poslání v nové době

Ježíš svým učedníkům řekl: „Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Matouš 28,19). Zároveň je vyzval, aby počkali na zaslíbeného Ducha svatého, který je uschopní stát se jeho svědky „po nejzazší konec země“. Poslušnost Velkému poslání je pro nás výzvou a proměňuje nás. Působí v nás růst našeho vztahu […]