Úvodník

Úvodník

Milí čtenáři, vítejte při čtení aktuálního čísla Magazínu! Po celý rok 2023 jsme se věnovali oblasti vůdcovství. Jak jsem uvedl v úvodníku k jarnímu číslu, toto téma rezonuje (nejen) v křesťanském světě již hezkých pár let, ne-li desetiletí. Za tu dobu (nejen) křesťanská veřejnost a její vedoucí mohli ve zvýšené míře reflektovat fenomén vůdcovství z biblické perspektivy na […]

Články

Učednictví lidí s postižením

John je tichý, vážný patnáctiletý hoch postižený autismem. Dlouhou dobu jsem si myslela, že mě nemá rád. Přesto jsem ho každou neděli s úsměvem a nadšením zdravila: „Ahoj, Johne!“ Vždy zareagoval pokývnutím. Jednu neděli se mnou John náhle zahájil rozhovor. Zeptal se: „Jsi v pořádku?“ Došlo mi, že se musel doslechnout o mé nedávné automobilové nehodě. A tak jsem Johna […]

Služba zdravotně postižených

S Bradem Mattrischem jsem se poprvé setkal na Facebooku. Byli jsme bratranci z druhého kolena z otcovy strany a až do dospělosti jsme se neznali. Brad se stal ordinovaným služebníkem církve Assemblies of God v roce 2006, tedy ve stejném roce jako já. Získal stejný počet bakalářských a magisterských titulů jako já a stejně jako já se věnoval službě na plný […]

Kázání ve sboru, kde vládne rozdělení

Od prvního televizního přenosu v hlavním vysílacím čase v roce 1965 se prezidentské projevy o stavu Unie staly ve Spojených státech široce sledovanou podívanou plnou politikaření, potřásání rukou, jásotu a potlesku, ale také bučení a nadávek. Objevují se během nich jak okamžiky jednoty, tak i projevy nevraživosti. Zvláště nápadná je dělicí čára rozdělené komory Kongresu. Republikáni tradičně sedí na jedné straně, […]

Kázání zaseté do dobré půdy

Jaký je účel našich kázání? Pokud odpovídáte: „Říkat lidem o Ježíši,“ uvedli jste jen polovinu správné odpovědi. Dříve než toto mé tvrzení odsoudíte, vám chci říci, že pramení z Ježíšova učení. V 13. kapitole Matoušova evangelia Ježíš vyprávěl podobenství o zemědělci, který rozsévá semena. Pro naše účely si příběh představme jako příběh kazatele, který přednáší […]

Má někdo svědectví?

Kendra stála v křestním bazénu a se slzami v očích vyprávěla svůj příběh. Krátce po tragické ztrátě manžela nedávno porodila jejich společné dítě. Uprostřed zoufalství uslyšela evangelium a odevzdala svůj život Ježíši. „Ačkoliv truchlím nad ztrátou manžela, jsem nadšená ze své nové cesty v Kristu,“ svědčila. „Ježíš mě zachránil a utěšil.“ Zatímco Kendra mluvila, vypadalo to, že se její slzy smutku […]

Děti se vztahem k Bibli

Jednou jsem na nedělní besídce vyzvala děti k tomu, abychom si společně přečetly Židům 10,1-4. Verše pojednávají o Kristově smírčí oběti, dostatečné jednou provždy. Tato pasáž není úplně snadná na pochopení. V danou chvíli mi však nešlo jen o to, aby děti porozuměly textu. Chtěla jsem je naučit pracovat s Biblí. „Kdo z vás těmto veršům rozumí?“ zeptala jsem se. „Několik […]

Jak ustát bouři

V létě 2009 jsme se přestěhovali z Wisconsinu do Ohia, abychom založili sbor, který nyní vedeme. Věděli jsme, že nás k tomu Bůh povolal, přesto šlo o jedno z nejtěžších období, jakými jsme kdy jako pár prošli. Opustit členy rodiny a přátele a přestěhovat se do města, ve kterém jsme nikoho neznali, s sebou neslo značné emocionální vypětí. K tomu jsme zažívali […]

Pojďme se modlit!

Leslie začala navštěvovat náš sbor, Chicago Tabernacle, ještě když byla úplně malá, a brzy se stala jednou z našich nejvěrnějších služebnic. Jako její pastor jsem vždy rád sledoval, jak se Leslie touží přiblížit Bohu, zejména prostřednictvím modlitby. Od chvíle, kdy jsme s manželkou Chrissy před více než dvaceti lety založili sbor, nazýváme naše modlitební shromáždění nejdůležitějším setkáním týdne. […]

Vedení skrze ovoce Ducha

Služba zaměřená na budování učedníků často klade důraz na ovoce Ducha. Snadno však zapomínáme na to, že stejné vyučování se vztahuje i na nás vedoucí. Naše kultura má tendenci spojovat vůdcovství s pracovitostí, odvahou, agresivitou a asertivitou. Když lidé přemýšlejí o vedoucích, nemusí se jim ihned vybavit slova „láska“, „radost“ či „shovívavost“. Někteří dokonce považují za slabost, když vedoucí […]