Rozvoj vedoucích: Nevyhýbejte se špinavé práci


Jak jako vedoucí přijímat tvrdá rozhodnutí a realizovat je lidsky přijatelným způsobem? Položte si čtyři otázky a použijte sedm klíčů k čistému vykonávání špinavé práce.


Když jsem byl malý, zakládala si moje maminka na tom, aby mě a moje oblečení udržovala v čistotě. Jednoho dne mě hlídala teta, která se rozhodla, že je na čase, abych se umazal – a pořádně! Nechala mě hrát si venku – ne však v běžné špíně, ale na hromadě uhlí. Když mě maminka přišla vyzvednout, zahalovala mě souvislá vrstva uhelného prachu.

Někdy se jako vedoucí chceme vyhýbat špinavé práci. Každý vedoucí, včetně těch církevních, ale čas od času musí udělat věci, které v lidech vzbudí hněv a způsobí zranění. Z vašeho postavení vyplývá, že máte káznit zaměstnance, dávat jim výpověď, iniciovat organizační změny, bojovat s jevy, které vaší organizaci brání v rozvoji, a odmítat požadavky na navyšování rozpočtu. Ať už to nazveme špinavou prací, břemenem vůdcovství nebo nepříjemným telefonátem se zaměstnancem, faktem zůstává, že se vedoucí přijímání těžkých rozhodnutí nevyhnou.

Vedoucí, který odmítá dotahovat do konce špinavou práci spojenou s vůdcovstvím, se proviní duševní zpronevěrou.

Většinu lidí ve vedoucích pozicích nikdy ani nenapadne, že by se dopustili finanční zpronevěry – že by svou organizaci okradli o peníze. Mnozí se ale soustavně dopouštějí duševní zpronevěry – okrádají svou organizaci o její budoucnost tím, že nevykonávají špinavou práci, která k jejich vůdčí roli patří. Nechceme platit cenu tím, že někoho naštveme, a tak raději odmítáme převzít zodpovědnost za přijetí nepohodlného rozhodnutí.


Nechceme platit cenu tím, že někoho naštveme, a tak raději odmítáme převzít zodpovědnost za přijetí nepohodlného rozhodnutí.


Ti nejlepší vedoucí nestrkají hlavu do písku a neodkládají těžká rozhodnutí – problémy naopak konfrontují rychle a přímočaře. Před lety jsem slyšel jednoho mluvčího na škole Central Bible College prohlásit, že jeden z nejtěžších úkolů ve službě spočívá v rozhodování, v jakých oblastech je třeba jít do konfrontace a nad čím naopak mávnout rukou. Po dvaceti letech zkušeností ve službě pastora věřím, že je to pravda. Jaké otázky byste si tedy měli položit dříve, než přistoupíte k rozhodnutím, která se vašemu týmu nebudou líbit?

Je to skutečně nutné?          

Napomenutí, propouštění, změny kurzu a podobná těžká rozhodování bývají někdy tím nejefektivnějším způsobem, jak vyřešit obtížné situace se zaměstnanci a členy našich týmů. Dříve než zmáčknete spoušť, se ale ujistěte, zda je to nevyhnutelně nutné. Efektivní vedoucí si klade otázku: „Proč tohle dělám? Dělám to proto, že je to správné, anebo proto, že jsem se dostatečně nezamyslel nad jiným řešením?“ Pokud existuje jiný způsob, jak dosáhnout stejného výsledku, aniž byste museli rozvířit vlny a způsobit v životech lidí zemětřesení, můžete k němu přistoupit? Nebo je skutečně nezbytné učinit nepříjemný telefonát a přivodit členovi vašeho týmu osobní újmu?Máte dostatečnou sílu a zdroje potřebné k prosazení svého rozhodnutí?

Někdy se bohužel stává, že vedoucí, kteří mají bezesporu pravomoc učinit těžké rozhodnutí, k tomu nemají dostatečnou sílu. Chybí jim například podpora ze strany klíčových členů řídícího výboru. Nebo v jejich organizaci jednoduše neexistuje vůle a energie potřebná k provedení nezbytné transformace. Jindy jim zase chybí finanční prostředky. Ježíš nám připomněl, že je dobré nejprve zvážit všechny okolnosti a rozmyslet si, zda máme na dokončení stavby věže, dříve než ji začneme stavět (Lukáš 14,28-30).

Hraje vám do karet kultura vaší organizace?

Každá organizace má svou kulturu, ať už je výsledkem cílevědomé snahy, nebo samovolného, podprahového procesu. Kultura sestává z nevyřčených pravidel chování a vzájemných interakcí lidí uvnitř organizace. Církevní kultura bývá zajímavým, někdy však poněkud zmateným místem k práci. Většina členů místních církví například od svého pastora a vedoucího chval očekává ta nejlepší shromáždění. Zároveň se však děsí myšlenky, že by lidé museli při náboru do pěveckého sboru procházet konkurzem. Argumentují, že Bůh přece hledí k našim srdcím a neočekává od nás víc než „radostný křik“.

Dříve než iniciujete změnu, zamyslete se nad stávající kulturou. Hraje vám do karet, nebo bude pracovat proti vám? Někdy je nutné nejprve zapracovat na změně kultury, než budete moci přistoupit k samotnému řešení problému.

Jste připraveni na běh na dlouhou trať?

Pokud dokážete běžet jen ve chvíli, kdy jste na to správně naladění a rozpumpovaní, nejste na špinavou práci vůdcovství připraveni. Jestliže máte tendenci při prvním náznaku těžkostí začít brát zpátečku, možná si potřebujete najít jiný druh služby. Pokud jste ale připraveni ustát kritiku a následovat plán, který jste od Boha přijali, dokud ho nenaplníte, i kdyby zahrnoval špinavou práci, potom je na čase zvednout telefon a postavit se situaci čelem.

Jestliže na tuto otázku po poctivém zvážení odpovíte kladně, jste připraveni na špinavou práci spojenou s vůdcovstvím.

Sedm klíčů k čistému vykonávání špinavé práce

Jak lidsky přijatelným způsobem realizovat tvrdá rozhodnutí? Lidský přístup je na místě – koneckonců, nejste pro členy vašeho týmu jen vedoucím, ale i pastýřem.

Získejte na svou stranu klíčové vedoucí

Kteří lidé mají ve vaší organizaci největší vliv na ostatní? Jaké klíčové osobnosti budou k prosazení vašeho plánu zásadní? Dříve než si ušpiníte ruce, ujistěte se, že získáte silnou podporu ze strany těchto hybatelů dění.

Postupujte moudře

Vedoucí promýšlejí věci dříve, hlouběji a déle než ostatní členové organizace. Kdykoliv musíte učinit tvrdé rozhodnutí v personální či strategické oblasti, zamyslete se nad tím, koho se vaše rozhodnutí nejvíce dotkne, kdo ho podpoří a kdo mu bude vzdorovat, jaké nečekané důsledky s sebou může přinést a podobně. Vypracujte realizační plán svého rozhodnutí a buďte připraveni zodpovědět zmíněné otázky dříve, než vám je položí lidé.

Komunikujte, komunikujte, komunikujte

Pokud se chystáte přijmout rozhodnutí, které s velikou pravděpodobností naruší harmonii vašeho pracovního týmu nebo týmu dobrovolníků, včas a často o něm komunikujte a trpělivě vysvětlujte, co vás k vašemu rozhodnutí vede. Klíčoví dobrovolníci a ostatní zaměstnanci a členové řídícího výboru potřebují vědět nejen „co“ chcete dělat, ale i „proč“. Často nezáleží ani tak na prvním setkání, kde lidem svůj plán představíte, jako na druhém či třetím. Ta totiž proběhnou poté, co o věcech vaši lidé měli čas popřemýšlet a probrat je se svými partnery či přáteli. Efektivní vedoucí udělá vše, co je v jeho silách, aby o chystané změně komunikoval s každým, koho se rozhodnutí jakkoliv dotkne. Sám přitom pojmenuje nejen pozitiva, plynoucí z přijatého rozhodnutí, ale otevřeně pohovoří i o jeho negativních stránkách a výzvách, kterým sbor bude po změně čelit.Ať vám vždy záleží na lidech

Někdy je nepochybně nutné vzít na sebe břímě těžkého rozhodnutí. Vždy ale myslete na to, abyste svou protistranu neponižovali, nesráželi či slovně neočerňovali. Pokud nebudete se svými oponenty hovořit s úctou a respektem – i uprostřed vyhroceného konfliktu – ostatní budou vašeho příkladu následovat a společně vytvoříte kulturu vzájemného osočování a napadání. Váš tým zasáhne smrtící infekce. Vzpomeňte si na teorii konfliktu s tchořem. Jestliže začnete bojovat s tchořem, za chvíli nikdo nepozná, kdo z vás dvou je vlastně tchoř.

Držte jazyk za zuby

Pokušení vynášet důvěrné informace s cílem vylepšit si před lidmi svou reputaci na vás během špinavé práce vedoucích číhá na každém rohu. Vyzrazení citlivých či důvěrných informací ale může ublížit vašim zaměstnancům, dobrovolníkům, vaší organizaci a ve finále oslabí důvěru ostatních ve vás jako vedoucího.

Vyjděte z kruhu pomsty

Když se proti nám někdo kvůli našemu rozhodnutí postaví, míváme nutkání příště ho umlčet, očernit v očích ostatních nebo mu provést ještě něco horšího. Pokud namísto realizace řešení podlehnete volání po pomstě, vytváříte nový problém. Když se necháte urazit a vezmete si věci příliš osobně, ztratíte tím svůj morální kredit a oslabíte svou duchovní autoritu.

Ti nejlepší vedoucí se naučili vytříbenému umění třídit své emoce – dokážou od sebe oddělit konfliktní situaci od člověka. Při přijímání obtížných vůdcovských rozhodnutí si držte neodpuštění daleko od těla. Vaše schopnost odpouštět vás nejen vyvede z kruhu pomsty, ale pomůže k odpuštění i členům vašeho týmu a vašim dobrovolníkům, které jste vědomě či nevědomě zranili.


Při přijímání obtížných vůdcovských rozhodnutí si držte neodpuštění daleko od těla.


Neodkládejte řešení problému

Odkládání může působit další problémy. Správná strategie nespočívá v udržování neustálé naděje. Doufat, že se věci snad samy od sebe změní, problém nikdy nevyřeší. Efektivní vedoucí odmítá odkládat bolestivá rozhodnutí a činy. Musíte si uvědomit, že za vás vaši špinavou práci nikdo jiný neudělá. Nemůžete si na ni najmout externího poradce, anebo svalit vinu na staršovstvo. Špinavou práci spojenou s vůdcovstvím musíte dělat vy. Právě proto jste vedoucí.

Kde si právě potřebujete „ušpinit ruce“? Jaká rozhodnutí již nějakou dobu odkládáte? Jaký program potřebujete rozběhnout nebo zrušit? Koho z vašich klíčových dobrovolníků potřebujete s něčím konfrontovat? Jakého zaměstnance potřebujete propustit? Dříve než se pustíte do špinavé práce spojené s vůdcovstvím, ujistěte se, že jste připraveni. Pokud se budete držet výše zmíněných sedmi pokynů, umažete se co nejméně. Moje maminka na vás bude hrdá.

Autor: Glenn Reynolds

Pastor sboru Bethel Temple (patřícího k Assemblies of God) v Hamptonu ve Virginii. Studuje na teologickém semináři Gordon Conwell Theological Seminary na doktorandském studiu křesťanského vůdcovství a organizačního rozvoje.

Reklama