Průběžně ověřovaná kázání

Pamatujete si ještě na církev bez chytrých telefonů?

Já ano.

Asi před patnácti lety jsem v neděli vyprávěl skvělý příběh o podnikateli z Washingtonu jménem Bob. Příběh tvořil nosnou součást mého kázání. V té době hojně koloval po internetu a s oblibou ho vyprávěli kazatelé po celé zemi. Všichni ho s důvěrou přejímali, protože pocházel z prostředí celonárodně respektované služby. Po několika týdnech od chvíle, kdy jsem ho v kázání použil, jsem navštívil hlavní město a mezi řečí se o něm zmínil před přítelem, který tam žije.

„Znám Boba. Zavolám mu. Chtěl bys ho poznat?“, překvapil mě. Skutečně se mu okamžitě dovolal a když zavěsil, řekl mi: „Setká se s námi, ale má podmínku: nesmíme mluvit o tom příběhu.“

„Proč ne?“ zeptal jsem se.

„Protože prý není pravdivý.“

Ups! Kéž bych to věděl o pár týdnů dříve!

To bylo tehdy, dnes se však doba změnila. Pokud vyprávíte příběh, který se zdá být příliš dobrý na to, aby mohl být pravdivý, vaši posluchači ho prověří dříve, než ho dokončíte. Můžete si být jistí, že to udělají – zejména mladší členové vašeho sboru, mileniálové, vyzbrojení chytrými telefony a schopností rychle v nich vyhledat jakoukoli informaci.

Pokud vyprávíte příběh, který se zdá být příliš dobrý na to, aby mohl být pravdivý, zjistí vaši posluchači, zda je pravdivý dříve, než ho dokončíte. 

Současnou realitu vysvětluje článek „Jak technologie mění víru mileniálů“, publikovaný skupinou Barna: „S jejich schopností ověřit si během pár vteřin fakta, dnes neberou mileniálové vyučování učitelů víry za bernou minci. Čtrnáct procent všech mileniálů tvrdí, že si ověřují informace prezentované vedoucími. Poměr mezi mileniály z řad praktikujících křesťanů tvoří dokonce neuvěřitelných třicet osm procent!“

Říkat pravdu je důležité bez ohledu na to, zda vás mladí lidé kontrolují či ne. V sázce je vaše důvěryhodnost. Jestliže druzí lidé prověřují, zda mluvíte pravdu, měli byste to činit i vy sami. Kvalita a pravdivost vašich kázání patří mezi jednu z vašich největších deviz.

Nejde přitom jen o to ověřovat si pravdivost použitých příběhů či historek. Kontrolujte faktickou stránku každého aspektu svého kázání – statistiky, citace, jména, logiku, matematiku a také přesnost citovaných biblických veršů. Takto vynaložený čas se vám bohatě vrátí. Nevědomky předávat zavádějící informace se opravdu nevyplatí.

Nepravdivé informace rozptylují. Jestliže posluchač pozná, že jste něco řekli nepřesně, duchovně se ze shromáždění odpojí. Začne se zabývat korekcí nesprávné informace a nebude se soustředit na zbytek kázání, modlitby a chvály. V důsledku toho pak nedá prostor práci Ducha svatého ve svém srdci. Nepravdivé informace jsou nástrojem v rukou nepřítele.

Nepřesné informace poškozují vaši důvěryhodnost. Ať se vám to líbí či ne, jediné procento nepravdy dokáže v myslích lidí zpochybnit zbylých devadesát devět procent vašeho sdělení. Jen si to přiznejme – pokud bychom nachytali prodejce aut při jediné drobné lži, jistě bychom k němu také ztratili důvěru! Vaše celková pověst je výsledkem vaší pověsti v nejmenších detailech. Pokud sem tam utrousíte nepravdivou informaci, nebude vám to ke cti.

Takové informace neoslavují Boha. Lidé ve shromáždění očekávají pravdu, celou pravdu a nic než pravdu – což je mimochodem skvělý popis Božího charakteru. Záměrné šíření nepravdivých informací je hřích. A šíření takových informací z toho důvodu, že jste líní si je ověřovat, není o moc lepší. Jako školou povinnému dítěti mi maminka soustavně připomínala následující verš: „Horlivě studuj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy“ (2. Timoteovi 2,15 – překlad KJV).

Doporučuji, abychom si tuto apoštolovu radu soustavně připomínali v souvislosti se svými kázáními – vždyť Pavel v ní právě Timotea povzbuzuje, aby pilně přinášel zdravé učení a varuje ho před ledabylým přístupem k studiu Slova pravdy.

Jestliže posluchač pozná, že jste něco řekli nepřesně, duchovně se ze shromáždění odpojí. Začne se zabývat korekcí nesprávné informace a nebude se soustředit na zbytek kázání, modlitby a chvály. V důsledku toho pak nedá prostor práci Ducha svatého ve svém srdci.

Kazatel si jednoduše vždy musí předem ověřit, že jeho poselství obsahuje po všech stránkách pravdivá fakta. Zde je několik tipů, jak na to.

  1. Předpokládejte vždy to nejhorší. Nemusíte se stát úplnými skeptiky, ale vždy raději počítejte s tím, že každý příběh či statistický údaj, jaký kde uslyšíte (i z úst křesťanských vedoucích), může být nepravdivý či částečně nepřesný. Ku příkladu jste možná slyšeli, že rozvodovost mezi křesťany dosahuje stejné úrovně jako rozvodovost běžné populace. I když takový výrok uslyšíte na kvalitní církevní konferenci, neznamená to ještě, že je pravdivý – což mimochodem není (viz. Bob Smietana: „False Facts: Why We Love Bad Stats,“ /Falešná fakta: Proč milujeme chybné statistiky/ Facts & Trends, 7. ledna 2014.)
  2. Vygooglujte si to! Všechno, co potřebujete vědět, dnes najdete jednoduše na internetu. Je až neuvěřitelné, jak tato skutečnost změnila svět. A víte co? Stejně rychle jako si členové vašeho sboru mohou vyhledat, zda během kázání mluvíte pravdu, si to můžete ověřit i vy při jeho přípravě. Stačí dvě minuty.
  3. Naučte se používat některou stránku na ověřování faktů. Můj přítel Karl Vaters, pastor sboru Cornerstone Christian Fellowship ve Fountain Valley v Kalifornii, nabízí v článku „4 Ways People are Fact-Checking Your Preaching“ (4 způsoby, jak lidé kontrolují fakta z vašich kázání), napsaném pro Ministry Today (březen/duben 2015) následující radu: „Prověřujte vaše příběhy přes „Snopes“. Naučil jsem se, že nemám věřit příběhům, které příliš dokonale kopírují můj světonázor. Koneckonců, pokud něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, obvykle to tak skutečně je.“ Ať už si vyberete Snopes.com, TruthOrFiction.com, HoaxSlayer.com či jiný zdroj, přijmete skrze podobné nástroje užitek z kumulativní moudrosti druhých lidí.
  4. Citujte použité zdroje. Zapisujte si do poznámek autora a název díla každé informace, kterou uvádíte. Zůstane vám tak i pro případné pozdější použití. Pokud zdroj nemáte, vaše informace zřejmě stojí na vodě.
  5. Uvádějte citace biblických veršů. Ujistěte se, že skutečně citujete Bibli pokaždé, když to tvrdíte (existují mnohokrát opakované věty, údajně pocházející z Písma, které jsou buď volnými parafrázemi biblických veršů nebo je v Bibli vůbec nenajdete). Snažte se ke každému biblickému citátu uvádět přesný odkaz, aby si verše posluchači mohli sami dohledat. Každý detail posílí vaši důvěryhodnost.
  6. Ověřujte data. Kontrolujte data událostí (pokud si nejste jistí, zda osvícenství zařadit do 17. či 18. století, dohledejte si to). Kontrolujte své matematické výpočty (pokud např. řeknete, že 11. září proběhlo před 20 lety, přepočítejte si to: 2021-2001=20). Zkontrolujte světové strany (například Řím je severozápadně od Jeruzaléma a Jeruzalém jihovýchodně od Říma atd.).
  7. Ověřte si výslovnost. Buď můžete sebejistě přečíst seznam biblických jmen a měst v dané pasáži, anebo se předem naučíte jejich správnou výslovnost s pomocí nástrojů Max McLean či BibleGateway.com. Pomohou vám precizně vyslovit každé zvláštní a nejasné jméno či název.
  8. Vyhýbejte se citacím vycházejícím z e-mailových spamů. Takové příběhy bývají často nepravdivé a také jsou oposlouchané. Jestliže jste na ně narazili už poněkolikáté vy, viděli je jistě i vaši posluchači. A není nic horšího než vyprávět klíčový příběh, u něhož většina lidí předem ví, jak dopadne!
  9. Používejte vlastní historky a svědectví z nedávné doby. Nejsilnější vždy bývají osobní příběhy z uplynulého týdne, protože (1.) jste je ještě nikdy dříve nepoužili, (2.) jsou aktuální a (3.) pravdivé. Je těžší – ačkoliv ne zcela nemožné – lhát ohledně něčeho, co se stalo teprve minulý týden.
  10. Připravujte si kázání s týmem. Jiný můj přítel Mike Quinn je pastorem sboru Newbreak Church v San Diegu. Všechna svá kázání připravuje společně se svými kampusovými pastory a dalšími členy jeho špičkového týmu. Již v době, kdy neměl k dispozici žádný větší tým zaměstnanců, si kázání připravoval s pomocí týmu dobrovolníků. Tým, který mu pomáhá, má ve svých řadách lidi rozličných znalostí a dovedností a kázání díky tomu dokážou společně skvěle vypilovat.

„Víc hlav víc ví. Když vaše ilustrace a fakta zkontroluje více očí, snadněji odfiltrujete nepravdivé informace,“ říká Quinn.

Zvažte tedy možnost připravovat si kázání s pomocí dalších lidí. Sníží to riziko, že do světa vypustíte nějakou nepravdu.

V současné době nemůžete na bohoslužbách zakázat chytré telefony. Ty z nich už jednoduše nezmizí. Naopak budou s dalším rozvojem technologií čím dál chytřejší a rychlejší. Zůstanou s námi.

Jak by na to měl kazatel reagovat?

Informujte. Vyučujte lidi, jak vhodným způsobem na bohoslužbách používat elektronické přístroje. Vysvětlujte, co je a co není k užitku. Nenechte lidi předstírat, že věnují soustředěnou pozornost uctívání. Spíš je naučte, jak uctívat Boha uprostřed světa prosyceného elektronickými médii.

Zapojte. Čas od času vyzvěte účastníky k tomu, aby své chytré telefony využili k nějakému duchovnímu účelu. Vymyslete způsoby, jak publikum zapojit v biblickém průzkumu, který jim pomůže uchopit věčné pravdy. Jejich odezva vás příjemně překvapí. Miluji způsob, jakým to popisuje Vaters v již citovaném díle „4 Ways People are Fact-Checking Your Preaching“ (4 způsoby, jak lidé kontrolují fakta z vašich kázání): „Spousta lidí odepisuje mileniály jako apatické odpadlíky. Oni však dokazují opak – jsou to technologicky vyspělí Berojští.“

Důvěřujte. Budete-li pro ně důvěryhodní, začnou vám věřit. Vstupte s nimi do otevřených dveří elektronických rozhovorů, povstávajících ze svaté důvěry. Důvěra se buduje na pravdě. Odměnou za pravdivé kázání Božího slova je důvěra lidí.

Pamatujete si tedy ještě na církev bez chytrých telefonů? Já ano, současný svět ale miluji. Naostřil mé schopnosti a způsobil, že potřebuji Boží moc více než kdy dříve. Jakkoliv je můj telefon chytrý, mému přímému spojení s Nejchytřejším se nic nevyrovná.

Chytrý – a poctivý – kazatel na něj zůstane napojený.

Autor: Doug Green

Hlavní pastor sboru North Hills Church ve městě Brea v Kalifornii.

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase