Pomáhejme mladým lidem rozeznat jejich povolání do služby

Investice do příští generace služebníků a vedoucích církve by měla představovat pro současné křesťanské vedoucí velikou prioritu. Od většiny křesťanských hnutí přicházejí v posledních letech zprávy, že do křesťanské služby na plný úvazek vstupuje stále méně mladých lidí.  

Podle nejnovějších statistik tvoří 34 % dospělých členů církve Assemblies of God ve Spojených státech lidé ve věku 18 až 34 let. Ordinovaných služebníků ve stejné věkové kategorii je však pouze 12 %. Jinak řečeno, v řadách kazatelů není nová generace dostatečně zastoupena.

Toto se děje i přesto, že mnozí již od mládí cítí Boží volání ke službě na plný úvazek. Nevědí však, kde začít a za jaký to vzít konec. Současní vedoucí žel často netuší, jak jim pomoci. To potom vede k tomu, že se mladí lidé nedokážou ve směsici životních možností a příležitostí správně zorientovat a buď se svého povolání vzdají, anebo jim trvá celé roky, než na ně odpoví. 

Právě proto napsal John Zick knihu s názvem Called (Povolaní). Více než deset let sloužil jako pastor mládeže a zažil, jakým tlakům a výzvám vedoucí mládeže čelí, když se snaží pomáhat mladým lidem odpovědět na Boží povolání. John velice dobře rozumí tomu, že Bůh pastorům mládeží svěřil jedinečnou výsadu učit a vést příští generaci a chce jim napomoci k tomu, aby se stali co nejmoudřejšími správci této své svaté zodpovědnosti. Zickova kniha je koncipována tak, aby mladým lidem pomohla překlenout propast mezi rozeznáním svého povolání a svou konkrétní službou tady a teď – na místě, kde se právě nacházejí.

Když Bůh povolá mladého člověka do služby, je to jistě důvod k oslavě. Kniha však klade důraz spíše na proces budování zdravých učednických základů než na povolání samotné. Zick hovoří přímo k mladým lidem a rozebírá šest praktických věcí, které mohou právě teď začít dělat, aby se co nejlépe připravili na svou budoucí službu. Jedná se o následující body:

  1. Pěstujte zdravé návyky. Mladí lidé si musí dávat pozor na to, jak tráví čas a co si pouští do života. Potřebují si vypěstovat zdravé duchovní, mentální i vztahové návyky.
  2. Začněte sloužit. Služba je skutečně od slova „sloužit“. Mladý člověk nemusí čekat na to, až se bude pro službu „kvalifikovat“ nebo až ho někdo požádá o pomoc. Může začít tam, kde je, s tím, co má, a aktivně vyhledávat způsoby, jak sloužit ve své rodině, církvi a městě.
  3. Vyhledávejte společenství. Mladí lidé by měli cíleně hledat svého Pavla, Barnabáše a Timoteje – lidi, kteří jim budou pomáhat s rozvojem, povzbuzovat je a rozšiřovat jejich obzory. 
  4. Objevujte svá obdarování. Bůh stvořil každého člověka jedinečným způsobem a dal mu různé schopnosti, vnitřní touhy a obdarování. Jakmile mladý člověk objeví své dary, potřebuje je začít používat a rozvíjet se v nich, neboť představují nástroje k naplňování jeho povolání.
  5. Rozvíjejte se. Mladí lidé potřebují objevit oblast své „svaté nespokojenosti“ – jaké problémy a otázky si chtějí a potřebují vyřešit, a jak toho dosáhnout.
  6. Neusněte na vavřínech. Pocit, že všechno podstatné už vím a znám, je velice nebezpečný. Mladí lidé se nikdy nesmí přestat učit a růst.

Zick tyto principy nenabízí jako „zaručený recept na úspěch“. Vypozoroval je však jako společnou nit příběhů lidí, jejichž služba je požehnaná a plodná.

Prostřednictvím praktického vyučování, biblické podpory a osobních příběhů se mladí lidé v knize dozvědí, proč jsou tyto zásady důležité a jak je právě teď začlenit do svých životů, aby jejich služba mohla být zdravá a dlouhotrvající. Cílem je vybavit vedoucí prostředky, které potřebují k tomu, aby mladí lidé začali odpovídat na Boží volání ve svých životech a aby se zvýšil počet mladých, kvalifikovaných vedoucích ve službě, kteří zasypou zemi evangeliem.

Autor: Jade Crooková

Jade Crooková působí jako redaktorka a koordinátorka zdrojů služby mládeže církve Assemblies of God.

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase