Pět „P“ přitažlivé církve

Jedním ze znepokojivých trendů dnešní doby je narůstající počet Američanů, kteří nenáleží k žádné církvi. George Barna a David Kinnaman ve své knize Bez církve (Churchless) uvádějí, že se v současné Americe k žádné církvi nehlásí celých 43 procent obyvatel s tím, že deset procent z nich je církví absolutně nedotčených – tito lidé nikdy v životě nenavštívili žádný druh církevního shromáždění. V důsledku globalizace a rostoucí míry sekularizace se očekává, že poměr lidí, kteří jsou zcela bez církve, v následujících letech nadále rychle poroste. Zmíněné statistiky by nás neměly odrazovat, ale probouzet náš zájem. Nelichotivé výhledy by nás měly burcovat a motivovat, abychom hledali všechny dostupné příležitosti k tomu, jak tuto generaci získat pro Ježíše Krista. Chceme-li v současné Americe oslovit lidi, kteří nechodí do žádné církve, musí být naše shromáždění dynamická a přitažlivá. Musí přinášet odpovědi na potřeby lidí žijících v dnešním komplexním světě. Je vaše místní církev či organizace připravená čelit realitě stále se měnícího světa? Zvažte následující seznam „pěti P“ přitažlivé církevní kultury, který vám pomůže nalézat správnou cestu vpřed.

Plánování

Rick Warren nemá (nebo by neměl mít) monopol na téma plánování či „života se záměrem“! Každá místní církev potřebuje plánovat a směřovat k jasnému cíli. Lidé chtějí vědět, že jejich sbor někam míří – že investování jejich času a energie má smysl a přináší změnu.

Pozitivní přístup

Nikoho nemotivuje a neinspiruje k činu poslech kázání plných stížností na neblahý stav světa. Srdce lidí, kteří jsou bez církve, si získají takové sbory, které vyzařují pozitivitu a kladou důraz na dobré věci – sbory, které se nemají potřebu trvale vůči něčemu vymezovat, ale aktivně přetvářejí svět k lepšímu.

Participace lidí

Mnoho církví funguje stylem kina či divadla, do něhož lidé přicházejí jako diváci. Současná generace se ale touží zapojit, chce na dění aktivně participovat. Přitažlivé církve trvale hledají způsoby, jak do služby a společných setkání s Bohem zapojit lidi všech věkových skupin. Usilují o to dopřávat lidem účast na Božím díle.

Posun k řešením, ne k dokonalosti

Přitažlivé církve usilovně hledají řešení problémů. Na posunu směrem k východiskům jim záleží mnohem více než na dokonalosti procesů.

Procítěnost

Nuda je nepřijatelná. Ve věku sociálních médií, podcastů a videoklipů nemají církve na výběr – nesmí být nezajímavé, jinak z nich lidé prostě odejdou. Procítěnost, vášeň a zápal plodí dynamiku a podporují zapojení lidí. Evangelium si nic menšího nezaslouží.

Autor: Chris Railey, D. Min.

Výkonný ředitel Influence Resources a vedoucí odboru vůdcovství a rozvoje církví při Hlavní radě církve Assemblies of God v USA.

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase