Neusilujte o pouhou vyváženost

První kniha, která mi byla přidělena k četbě v rámci doktorandského studia, se jmenovala Margin: Restoring Emotional, Physical, Financial, and Time Reserves to Overloaded Lives (Rezerva: Obnovení emocionálních, fyzických, finančních a časových rezerv v přetíženém životě) od Richarda Swensona. Pomyslela jsem si, že takové téma je v případě akademického textu poněkud nezvyklé.

Sedm způsobů, jak opět získat kontrolu nad svým rozvrhem a učinit prioritu z věcí, na kterých vám záleží nejvíce.

Když jsem se ale upřímně zamyslela nad tím, jak mám sama sklon balancovat na hraně vyhoření, uvědomila jsem si, jak často se přistihuji při tom, že jsem si toho na sebe naložila přespříliš a že mě mé nadměrné závazky přivádějí do stresu.

Jako služebníci často nejprve vydáváme z přebytku svých sil, potom i ze svých rezerv, až do okamžiku, kdy nemáme téměř z čeho brát. A dokonce i když už jsme úplně „na suchu“, dáváme dál z toho mála sil, co si kde nahodile jednorázově dočerpáme.

Pandemie mi otevřela oči a přiměla k tomu, abych si uspořádala svůj každodenní rozvrh. Když zdravotní krize začínala, pomyslela jsem si, že díky uzavírkám získám více času, což se však nepotvrdilo. Byly dny, kdy jsem od rána do večera absolvovala jednu schůzku přes Zoom za druhou.

Celistvý život připomíná vícevrstvý dort, jehož všechny části spolu navzájem harmonicky ladí a spoluvytvářejí báječnou chuť.

Souběžně s přípravou online kázání jsem vyřizovala telefonáty od členů sboru, kteří potřebovali modlitbu, a pomáhala své druhačce s online školou. Silně na mě doléhala tíha toho, že musím být pro všechny vším.

Abych toto období přežila, musela jsem si osvěžit lekce, jimž jsem se naučila během doktorandského studia. Věřím, že Bůh si nepřeje, aby naše kalendáře byly přeplněné. Měly by odrážet jeho plán s námi. Jak se k tomu však propracovat?

Objevila jsem sedm principů:

1. Usilujte o celistvost, nikoli o vyváženost. Když přemýšlím o vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem, představím si někoho, kdo kráčí po úzké kladině a snaží se z ní nespadnout ani na jednu stranu. To je však vyčerpávající a stresující obraz. Celistvý život naproti tomu připomíná vícevrstvý dort, jehož všechny části spolu navzájem harmonicky ladí a spoluvytvářejí báječnou chuť.

Stew Friedman, ředitel projektu zabývajícího se integrací pracovního a soukromého života (Wharton Work/Life Integration Project) na Pensylvánské univerzitě, tvrdí, že celistvý život znamená sladit domov, práci, mezilidské vztahy a osobní život tak, abyste upřednostnili to, čeho si v životě ceníte nejvíce.

2. Vyčleňte si časovou rezervu. Jaké projekty udržujete v chodu jen z pocitu viny či kvůli tomu, že jste na ně pyšní? Možná vám tyto činnosti dobře posloužily v minulosti, ale nakolik jsou pro vás důležité dnes? Zvažte, jaké činnosti byste mohli zrušit, abyste si v kalendáři vyčlenili rezervu pro to, čeho si v životě ceníte nejvíce. Potom si nastavte jasné hranice – a chraňte si je. List Efezským 5,16 nás nabádá, abychom svůj čas využívali co nejlépe.

3. Přehodnoťte svůj časový rozvrh. Morgan Tyree v knize Take Back Your Time (Vezměte si zpět svůj čas) doporučuje, abychom si provedli časový audit. Obvykle existuje rozdíl mezi tím, jak si myslíte, že trávíte svůj čas, a tím, jak ho skutečně využíváte. Po dobu jednoho měsíce si veďte časový deník, abyste zjistili, čemu se doopravdy věnujete. Možná trávíte více času na Netflixu a na sociálních sítích, než jste si uvědomovali.

Ježíš řekl: „Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“ (Matouš 6,21). To, jak utrácíme peníze, odráží, čeho si nejvíce ceníme. Věřím, že totéž platí i o tom, jak nakládáme s časem. Časový audit nám může pomoci sladit kýžené životní hodnoty se skutečnými.

4. Věnujte se tomu, co umíte udělat jen vy, a vše ostatní delegujte. Chápu, že jako pastoři cítíte odpovědnost za péči o svůj sbor, město a rodinu. Nezapomínejte však, že nejste čtvrtým členem Boží trojice. Svět dokáže zachránit jedině Ježíš. Zbavte se komplexu spasitele, který vás možná zbytečně zatěžuje a začněte delegovat.

Vaši zaměstnanci i dobrovolníci vám mohou – a měli by – v péči o členy sboru pomáhat. Pokud žijete v manželském vztahu, může vám s domácími pracemi pomáhat váš životní partner. Důvěřujte lidem okolo sebe a důvěřujte Bohu, že i skrze ostatní může mocně působit.

Samozřejmě, že některé věci můžete udělat jen vy. Právě na ty se zaměřte a soustřeďte se na to, abyste je vykonávali co nejlépe.

Nedávno jsem dospěla k následujícímu závěru: Jsem jediná máma své dcery a jediná manželka svého muže. Po mém vztahu s Bohem je moje rodina tou nejdůležitější oblastí, na kterou se hodlám zaměřit. S čímkoliv ostatním mi někdo může pomoci, ať už jde o přípravu večeře, vysávání domu ale i kázání příštího nedělního poselství.

5. Pamatujte, že pečovat sami o sebe není výrazem sobectví. Lukáš 5,16 nám ukazuje, že Ježíš měl ve zvyku odcházet do ústraní a trávit čas na modlitbách: „On se však uchyloval na pustá místa a modlil se.“

V Markově evangeliu vidíme Ježíše, který si všiml, že „mnozí stále přicházeli a odcházeli a [učedníci] ani neměli čas se najíst. Proto řekl učedníkům: „Pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Učinili to tedy a „odjeli v lodi do ústraní na opuštěné místo“ (Marek 6,30-32).

Dopřáváte si dostatek času sami pro sebe? Zařadili jste mezi priority svého týdenního rozvrhu pravidelný den odpočinku? Najdete si čas na modlitbu a ztišení v Boží přítomnosti?

Vedle mateřství jsem nějakou dobu pečovala i o své rodiče. Stále jsem se ujišťovala, že je dobře postaráno o lidi v mé blízkosti – někdy jsem to ale dělala ke své škodě.

Ježíš věděl, že nemůžeme dávat, co sami nemáme. Musíte dát lidem ve svém okolí jasně najevo, že také vy – stejně jako všichni ostatní – potřebujete k životu jídlo, přístřeší a odpočinek.

Není nic sobeckého na tom si vzít den nebo týden volna. Pokud Ježíš shledával odpočinek, modlitbu a volný čas za důležité pro sebe i své učedníky, měly by být tyto věci rozhodně prioritou i pro vás. Díky tomu se stanete lepším pastorem, manželem, rodičem, pečovatelem i přítelem.

6. Svěřte Bohu s důvěrou věci, na kterých vám nejvíce záleží. Příliš často trávíme čas starostmi namísto modliteb. Místo toho, abychom si dělali vrásky, bychom měli věci, které nás nejvíce trápí, svěřovat do Božích rukou.

Pro mě je prioritou má dcera. Pokud však nebudu ochotná svěřit ji do Božích rukou, stane se mi mé dítě modlou. Pokud nesvěřím Bohu členy svého sboru a zapomenu na to, že je to jeho církev, stane se mi i moje služba modlou. Jistě chápete, co tím chci říci.

Máme-li si v životě vyčlenit časovou rezervu a žít celistvým životem, musíme svěřit vládu nad svým životem Bohu. Naším úkolem je důvěřovat Pánu ve všem, co mu náleží.

7. Přijměte za své životní období, v němž se právě nacházíte. Šalomoun moudře poznamenal, že všechny věci pod nebem mají svůj čas. Jednu dobu jsem byla šťastně svobodná. Pak jsem se stala šťastnou novomanželkou. Nyní jsem ve šťastném období mateřství. S láskou vzpomínám na období svého dospívání, na to, když mi bylo dvacet, třicet let… Každé desetiletí bylo něčím jedinečné a mělo svou krásu.

Když si procházím jednotlivá období svého života, vidím místa milosti i místa zdrženlivosti. Když jsem pečovala o svou matku v posledním stádiu rakoviny, bylo to krásné období, kdy jsme se sblížily, ale zároveň jsem se z vlastního rozhodnutí v té době nemohla věnovat službě tak jako dříve.

Máme-li si v životě vyčlenit časovou rezervu a žít celistvým životem, musíme svěřit vládu nad svým životem Bohu. Naším úkolem je důvěřovat Pánu ve všem, co mu náleží.

Když jsem se stala čerstvou matkou, některé příležitosti jsem odmítala, protože jsem se nechtěla vzdalovat od svého miminka a potřebovala jsem mu věnovat náležitou péči a pozornost. Teď, když už nemám povinnosti spojené s péčí o rodiče ani o malé dítě, přijímám nabídky, které bych tehdy odmítala.

Den má jen dvacet čtyři hodin a do tříkilového sáčku nenacpete pět kilo cukru. Nesnažte se přeběhnout po kladině a nespadnout ani na jednu stranu. Přijměte za své životní období, v němž se právě nacházíte a prožijte každý den tak, abyste propojili svůj rodinný život, práci, službu městu, duchovní život a čas věnovaný péči o sebe.

Nastavte si hranice a chraňte je. Soustřeďte se na věci, které můžete dělat jen vy. Pokud se necháte vést Boží pravdou, objevíte životní rytmus, který je ještě lepší než snaha o „vyváženost“.

Autor: Shannon Polková

Shannon Polková, D. Min., J.D. je ordinovaná služebnice církve Assemblies of God, právnička a poradkyně pro neziskové organizace ve sboru Riverside Tabernacle (církve Assemblies of God) ve městě Flint v Michiganu.

Reklama