Naučte se klást skvělé otázky


K základním dovednostem pastorů a vedoucích patří schopnost obrátit dobrou otázku ve skvělou. Tento článek přináší výčet osmi vlastností vynikajících otázek.


David přesně věděl, jak mu jeho dcera odpoví. Jejich každodenní monotónní rituál ho hluboce frustroval. Když svou dvanáctiletou dceru každé odpoledne vyzvedával ze školy, šlo milujícímu tátovi o jediné – smysluplně si s ní popovídat. Z nějakého důvodu se mu to však nedařilo a připadalo mu čím dál těžší jakoukoliv konverzaci s ní vůbec otevřít.

„Tak jaký jsi dnes měla den?“

„V pohodě.“

„Takže jsi měla dobrý den?“

„No… asi jo.“

V tu chvíli se v autě rozhostilo jednotvárné ticho, které je doprovázelo po zbytek cesty domů – den za dnem, týden za týdnem. David si přál, aby jeho otázky vyvolaly větší odezvu. Vzácné okamžiky s jeho holčičkou mu den po dni protékaly mezi prsty. Když se o tom se mnou jako svým pastorem sdílel, zajímalo ho: „Je problém v tom, že moje dcera dospívá a já s ní v tomto období nedokážu navázat vztah, anebo jen vybírám špatná témata k rozhovoru?“ 

Byl jsem přesvědčen o tom, že zakopaný pes spočívá ještě v něčem jiném. Nešlo o generační, ale konverzační problém. O chybu, které se často dopouštějí rodiče i pastoři. David nevybíral k rozhovoru špatná témata, volil však špatný tón a nezvládal techniku vedení rozhovoru. Své otázky jistě kladl s dobrým úmyslem, narážely však na zeď. Dal jsem Davidovi radu, která se ho zpočátku zřejmě dotkla:

„Musíš o ni projevit větší zájem.“

David se zachmuřil. „Jak to myslíš?“

„Namísto obecné otázky, jakou bys mohl položit desítkám jejích spolužáků, které náhodně potkáš na školní chodbě,“ vysvětlil jsem, „se zkus zamyslet nad tím, jak otázku učinit zajímavější a poutavější. Není na tom nic těžkého. Jen si ji trochu více promysli. Uvažuj, na co by sama chtěla, aby ses jí zeptal, a jakým způsobem. Naostři hrot své otázky a uvidíš, co se stane.“

Příštího dne David namísto své miliónkrát opakované, předvídatelné otázky, „Jak bylo ve škole?“, položil vybroušenější dotaz: „Co bylo to nejlepší, co se dnes ve škole stalo?“

Okamžitě se dostavil výsledek. Když mi pak o tom vyprávěl, byl z toho celý pryč. Jakmile dceři otázku položil, s neskrývaným nadšením se okamžitě rozpovídala. Vyprávěl, že mluvila po zbytek cesty, a dokonce ještě i několik minut po tom, co dorazili domů. Jako táta zažil veliké vítězství. Jeho nový přístup pomohl prohloubit jejich vzájemný vztah, který nabral novou šťávu a dynamiku. David se naučil tajemství, jak obrátit dobrou otázku ve skvělou.

Mocná zbraň v podobě otázek

Otázky patří mezi jedny z nejmocnějších, a zřejmě nejpodceňovanějších nástrojů, které má pastor (či rodič) k dispozici. Pět minut dobře vyjádřeného zájmu o druhé je v budování vztahu s nimi efektivnější než pět měsíců snahy upoutat jejich pozornost.

Otázky mají potenciál stát se pozvánkami. Stejně jako pozvání otvírá dveře vašeho domu příteli k návštěvě narozeninového večírku, svatební oslavy nebo zahradní grilovačky, zvou lidi dál i vaše otázky. Vyvolávají odezvu. Dokážou lidi zapojit. Správně zformulované a citlivě položené otázky vytvářejí atmosféru zájmu, která otvírá skryté zdroje a potenciál a naplňuje potřeby lidské duše.

Ježíš znal moc vynikajících otázek a velice často je lidem pokládal. Jen během Kázání na hoře (Matouš 5–7) položil minimálně čtrnáct otázek. K jeho otázkám z evangelií patří například následující:

 • „Čemu připodobním toto pokolení?“ (Matouš 11,16).
 • „Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí?“ (Marek 8,36). 
 • „Co chcete, abych vám učinil?“ (Matouš 20,32).

Trefné otázky dokážou proniknout kouřovou clonou životní uspěchanosti a zacílit na věci, na nichž skutečně záleží. Efektivně položená otázka pastora vůči členovi sboru či rodiče vůči dítěti dokáže přinést psychickou úlevu, otevřít uzavřenou mysl a rozzářit lidské tváře novým zájmem a nadšením.

Osm vlastností skvělých otázek

Skvělé otázky mají jisté charakteristické vlastnosti. K základním dovednostem pastorů a vedoucích patří schopnost obrátit dobrou otázku ve skvělou. Na prvním místě je třeba pochopit, co dělá otázku skutečně skvělou. Správná otázka položená správné osobě ve správný čas dokáže z člověka vytáhnout čerstvý, užitečný vhled do situace, povzbudit ho k inciativě a podnítit tvořivost. Moudrý pastor používá otázky k tomu, aby svůj tým posouval vpřed a inspiroval k výtečnosti.

Ptaní namísto vysvětlování, otázky namísto odpovědí, se staly klíčem k prvotřídnímu vůdcovství a úspěchu ve 21. století. Peter Drucker, považovaný za vůdcovského guru 20. století, poznamenal, že „vedoucí byl v minulosti člověkem, který dokázal lidem něco sdělit, zatímco vůdce budoucnosti bude člověkem, který ví, jak se lidí správně zeptat.“1

Zkuste si představit, jak velký potenciál nových myšlenek dřímá v myslích a srdcích členů vašeho sboru, starších a pastorského týmu. Dělí ho od vás vzdálenost jedné správné otázky. Porozumění tomu, jak klást skvělé otázky, představuje velký krok ke zvýšení vaší vůdcovské efektivity.

Co charakterizuje vskutku vynikající otázky? Co je odlišuje od ostatních? Efektivní vedoucí vědí, že skvělé otázky jsou:

Motivované upřímným zájmem. Apoštol Pavel řekl: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých“ (Filipským 2,3-4). Jinak řečeno, je na čase projevit o tázaného větší zájem.

Začněte se mnohem více zajímat o životy, myšlenky, nápady a názory lidí, kteří jsou okolo vás. Budete si muset osvojit nové návyky – začít přemýšlet o myšlenkách a zkušenostech druhých lidí. Ptejte se sami sebe:

 • Jaký asi měli dnes den?
 • Co jim dělá největší radost? Jaké největší výzvě asi čelí?
 • Jaké myšlenky a sny nosí ve svém srdci?
 • Co jim nahání strach nebo dělá starosti?
 • V co asi doufají?
 • Jakou otázku teď nejvíce potřebují dostat?

Podobné otázky dělají hotové divy. Dokážou odpoutat pozornost od nás samých a vzbudit v nás zájem o druhé lidi. Probouzejí v nás citlivost a inspirují nás k promýšlení a kladení skvělých otázek. Podněcují v nás nejen volbu správných témat, ale i vhodného tónu a zabarvení našich dotazů.

Otevřené. Nic nedokáže zadusit rozhovor více než pastor či vedoucí, který klade otázky typu ano/ne. Otázky, na něž lze odpovědět jedním slovem, nejsou jednoduché – jsou zjednodušující! Zajímají se pouze o holá fakta a selhávají v zapojení osobnosti, mysli a názorů druhého člověka. Nejlepší jsou otevřené otázky, které vyžadují odpověď rozvitou do několika vět.

Ostré jak břitva. Skvělé otázky dokážou efektivně vyvolat odezvu. Pokud je otázka formulována vágně, nezpůsobí u tázaného otevřenost, ale komunikaci naopak otupí. Nejlepší otázky necílí obecně na získání informací, ale na získání konkrétní, specifické informace. Jakou z následujících dvou otázek byste například jako vedoucí mládeže chtěli od vašeho pastora dostat:

„Jakou máš vizi pro službu mládeži?“ nebo „Kdybyste s vaší skupinou mládeže mohli rozjet jakoukoli službu pro vaše město a měli jistotu, že bude úspěšná, co byste rádi dělali?“ (Všimněte si, že druhá otázka eliminuje každý strach ze selhání, který by člověku bránil volně přemýšlet.)

Skvělé otázky jsou provokativní. Jsou promyšlené, konkrétní a strategické. Jejich cílem je vytáhnout z tázaného myšlenky, nápady, postřehy, pocity, obavy, sny, problémy a osobní náhledy na danou věc. Neexistuje příliš mnoho hloupějších věcí než hloupé otázky. Ať jsou vaše otázky ostré jak břitva – budou jimi, budou-li konkrétní.

Varující se úvodního pročVelmi často chybujeme tím, že klademe otázku typu „proč“ hned na počátku rozhovoru. (Je to typická otázka, kterou kladou batolata svým rodičům – A proč?) Položit tento typ otázky příliš brzy se podobá ponorce, která se bez výstrahy začne potápět až ke dni oceánu, aniž by předem došlo k úpravě tlaku v kajutě. Příliš brzy položená otázka „Proč?“ dokáže necitlivým způsobem člověka ubít. Prudce rozrazí dveře k nitru člověka, namísto opatrného, jemného zaklepání. Musíme bedlivě zvažovat, zda je na takovou otázku člověk v danou chvíli již připraven.

Příkladem je muž, který se manželky úsečně zeptá: „Proč jsi dnes tak napružená?“

Moudrý manžel se zeptá: „Připadá mi, že se ti hlavou honí spousta věcí. Nechtěla by sis sednout, dát si kávu, a popovídat si?“

Myslím, že víte, která z těchto dvou otázek vyvolá lepší odezvu

Někdy následované pauzou. Nevyděste se, jestliže se v odpověď na vaši otázku rozhostí ticho. Ticho může být předzvěstí těch nejupřímnějších odpovědí. (Někteří sociologové jej nazývají „těhotenskou pauzou“.) Namísto unáhleného závěru, že dotázaný na vaši otázku nereaguje, mu dopřejte čas, aby ji dokázal zpracovat. Ticho se může stát potřebným okamžikem na přemýšlení. Může znamenat, že vaše otázka pronikla hluboko do nitra druhého.

Pokud ticho spěšně či nervózně přerušíte dodatečnými otázkami, můžete tím zazdít hlubokou, upřímnou odpověď, na níž se tázaný tichem připravuje. Položte otázku a trpělivě vyčkejte. Uvidíte, že vás odpověď překvapí.

Nenávodné. Skvělé otázky jsou pozvánkami k samostatnému myšlení – nepodobají se nahánění dobytka. Otázka není výslech. Je snadné nechat se zlákat pokušením otázku formulovat tak, aby tázaný dospěl k námi očekávanému závěru, namísto toho, aby do odpovědi upřímně promítl vlastní myšlenky a pocity. Týmy poznají, pokud je návodnými otázkami tlačíte předem zvoleným směrem. Pokud budete takový přístup volit příliš často, bude jim připadat pokrytecký a někdy i zastrašující.

Založené na správných pohnutkách. Dříve než se na něco člena vašeho týmu zeptáte, položte otázku sami sobě: Proč chci právě teď tomuto člověku položit tuto otázku? Tón, jakým se otázka položí, je často důležitější než její obsah. Jaká pohnutka nás vede k položení otázky? Zvědavost? Nuda? Vztek? Zájem? Podezření? Naděje? Upřímná starost? Frustrace? Náš vnitřní motiv, skrytý v pozadí samotné otázky, určí její zabarvení a tón.

„Jako zlatá jablka na stříbrných mísách je slovo promluvené v pravý čas.“ (Přísloví 25,11) Jinak řečeno, pokud správnému člověku ve správný čas a správným tónem položíte tu pravou otázku, může z toho vzejít něco skvělého.

Provokativní. Skvělé otázky nás provokují k myšlení a činům. Steve Jobs se před lety jako mladý ředitel firmy Apple Computer snažil sestavit svůj řídící tým. Setkal se tehdy osobně s jedním z členů vrcholového vedení firmy Pepsi. Marně se tohoto dobře placeného korporátního manažera pokoušel přesvědčit, aby se ve středním věku odhodlal ke změně kariéry. Nakonec se ho – již poněkud zoufalý – Jobs zeptal: „Johne, chceš po zbytek života vyrábět slazenou vodu, nebo měnit svět?“

Jak úžasná otázka! Konkrétní, provokativní, přinášející výzvu. Jobsovi se podařilo své dobré otázky obrátit v jednu skvělou. Výsledkem dokázal posílit svůj tým o dalšího člověka.

Ptejte se sami sebe

Davidova frustrace z jednoslovných odpovědí jeho dcery v něm vyvolala důležitou otázku. Nemířila však na ní. Potřeboval ji položit sám sobě: Jak mohu své dceři položit lepší otázku? Jak ji mám formulovat, aby zaujala její pozornost?

Efektivní vedoucí církve nekladou skvělé otázky pouze svým týmům a rodinám; kladou je také sami sobě. Uvedu několik jejich příkladů:

 • Jakou nejlepší otázku jsem tento týden položil členům svého týmu?
 • Jakou otázku ode mě dnes nejvíce potřebuje slyšet můj tým?
 • Na jakou otázku reagovala moje žena/dcera/syn v poslední době nejlépe?
 • Jak bych mohl ještě více zefektivnit své otázky pro svůj tým a rodinu?

Nezapomínejte, že dobří vedoucí lidem věci pouze neoznamují – kladou jim správné otázky.


Nezpochybnitelné výhody kladení skvělých otázek

Vašim dětem

Kladení skvělých otázek

 • vašim dětem ukazuje, že se o ně opravdově zajímáte.
 • je pro vaše děti dobrým vzorem a rozvíjí jejich sociální dovednosti.
 • vám poskytuje zpětnou vazbu, jaké vaše výchova přináší ovoce.
 • vám jako rodiči umožňuje dobře využít váš společný čas a nenechat si protéct mezi prsty vzácné okamžiky trávené s vašimi dětmi.
 • vám jako rodiči pomáhá správně vyhodnotit skutečné emocionální a duchovní potřeby vašich dětí.
 • pomáhá rozvoji blízkého vztahu důvěry mezi rodiči a dětmi.
 • umožňuje vašim dětem mluvit o jejich snech a touhách, které s nimi díky tomu můžete sdílet, podporovat je v nich a povzbuzovat je.

Převzato z knihy Roberta Crosbyho Conversation Starters for Parent & Kids (Jak zahájit rozhovor mezi rodiči a dětmi), Colorado Springs: Focus on the Family Publishing, 2007.

Členům vašeho týmu

Kladení skvělých otázek

 • pomáhá vašemu týmu k hlubší zpětné vazbě, zaměření a rozpínání myšlení.
 • klade výzvu setrvačným představám a mylným předpokladům, z nichž tým vychází a které mu brání v růstu a rozvoji.
 • pomáhá vašemu týmu přicházet s průlomovými nápady.
 • pomáhá vašemu týmu získat lepší náhled na situaci.
 • vede k otevření jinak uzavřených myslí členů týmu.
 • pomáhá vašemu týmu k hlubšímu a strategičtějšímu myšlení.
 • rozhýbe diskuzi, která lidi posune od individuálních myšlenek ke společnému hledání řešení.

Převzato z knihy Michaela Marquardta Leading With Questions: How Leaders Find the Right Solutions By Knowing What To Ask (Vedení otázkami: Skvělí vedoucí nalézají správná řešení prostřednictvím kladení správných otázek), San Francisco: Jossey-Bass, 2005. 


Zdroje

1. Michael Marquardt: Leading With Questions: How Leaders Find the Right Solutions By Knowing What to Ask (Vedení otázkami: Skvělí vedoucí nalézají správná řešení prostřednictvím kladení správných otázek), San Francisco: Jossey-Bass, 2005, str. 23–24.

Autor: Robert C. Crosby

Spisovatel, žádaný řečník na konferencích a profesor praktické teologie na biblické škole Southeastern University v Lakelandu na Floridě. Dvacet pět let sloužil jako pastor. Mimo jiných napsal knihy Conversation Starters (Jak zahájit rozhovor) či nejnovější dílo The Teaming Church: Ministry in the Age of Collaboration (Týmová církev: služba ve věku spolupráce).

Reklama