Jak udržet v manželství romantiku

Moderátor nejmenované televizní talk show vedl rozhovor s jednou z největších hollywoodských hvězd, mužem známým tím, že je velký romantik. Moderátor se ho zeptal: „Co z člověka udělá skvělého milence?“

„Dvě věci,“ odpověděl. „Za prvé jde o muže, který dokáže po celý život naplňovat potřeby jedné ženy. A dále jde o muže, který dokáže mít své potřeby po celý život naplňované jednou ženou.“

Jak brilantní odpověď! Chcete-li vybudovat stabilní manželství plné jednoty a důvěrnosti, musíte být s partnerem odhodláni vzájemně si po celý život naplňovat vaše tělesné i citové potřeby. A jednou z těchto potřeb je romantika. 

Bůh se chtěl ujistit, že nám neunikne důležitost romantiky, a proto jí věnoval celou jednu knihu Bible – Píseň písní. Číst tuto poetickou knihu je jako odposlouchávat romantický rozhovor mezi mužem a jeho ženou. Šalomoun popisuje svou lásku jako žhavý oheň. „Tu lásku neuhasí velká voda“, prohlašuje, „odplavit ji nedokáže dravý proud“ (Píseň písní 8,7).

V našich manželstvích takový oheň potřebujeme. Problém ovšem spočívá v tom, že se během jednoho, dvou let od svatby zdánlivě všechno změní a z romantických plamenů, které tak jasně hořely v období našich zásnub, zbydou jen slabě doutnající uhlíky.

Romantická láska patří k Božímu charakteru. Bůh nás stvořil ke svému obrazu a dal nám do vínku city. A stejně jako nás vábí k tomu, abychom ho následovali a opětovali mu svou lásku, se i manželé snaží získávat si náklonnost toho druhého. V mnoha ohledech manželství odráží obraz Boží touhy po lidech.

Ačkoliv základ manželství nemohou tvořit jen romantické city, nemůžeme svou potřebu blízkosti a intimity popírat a potlačovat. Pokud se z manželství vytratí důvěrnost, ocitnou se oba životní partneři v citové izolaci a osamění.

Šalomoun používá k popisu romantické lásky metaforu vinice. V Písni písní 2,15 popisuje „… lištičky, co na vinicích škodí. Vždyť naše vinice rozkvétá.“ Tito zloději kradou plody lásky dříve, než si je pár stihne vychutnat.

Pastoři jsou vůči těmto liškám obzvláště zranitelní. Kromě běžných manželských problémů jako jsou nevyřešené konflikty, nerealistická očekávání a malé děti, které dokážou člověka vyčerpat, leží na jejich bedrech tíha pastorační služby, jež patří k těm nejtěžším životním posláním. Samotný pracovní rozvrh pastora dokáže doma vytvářet napětí. Jeden vedoucí sboru          mi řekl: „Stali jsme se pastory, protože máme velikou touhu pečovat o lidi a ukazovat jim Kristovu lásku. Děláme pro naplňování tohoto poslání vše, co je v našich silách. Někdy však zabloudíme. Stává se nám, že do práce v církvi vkládáme tolik energie, že si ani neuvědomujeme, co tím způsobujeme své vlastní rodině, svému osobnímu životu a svým dětem.“

Nikdy nezapomenu, jak jsem se zúčastnil celodenního skupinového setkání s více než dvaceti pastory. Celé hodiny jsme společně diskutovali o rodinných problémech a o tom, co by církev měla udělat pro posílení rodin. Na konci dne jsem se zeptal: „Jaká je vaše největší potřeba v oblasti podpory rodin ve vaší církvi?“

Jejich odpověď mě zaskočila. Téměř jednohlasně odpověděli: „Mé vlastní manželství a rodina.“ Služba si na rodinách těchto mužů vybírala nemilosrdnou daň. Při jiné příležitosti jsem hovořil se skupinou manželek pastorů. Zeptal jsem se jich, co by poradily mladým pastorům a jejich manželkám ohledně manželství.

Zde jsou některé jejich odpovědi:

Všimli jste si, že všechny odpovědi spojuje silná touha těchto žen po opravdovém, hlubokém vztahu s jejich manželem? Touží po propojení. Přejí si romantiku. Chtějí, aby jejich manželství představovalo pro oba prioritu.

Pokud chcete svému manželskému vztahu vrátit jiskru, mám pro vás několik tipů:

Snažte se naplňovat romantické potřeby svého partnera

Začněte studovat svého partnera. Učte se, co mu přináší potěšení. Věděli jste, že muži a ženy nahlížejí na romantiku odlišnou optikou? Chcete-li si to potvrdit, rozdělte příště na biblické hodině nebo v nedělní škole muže a ženy do samostatných skupin a zeptejte se: „Jaké romantické gesto byste chtěli, aby pro vás váš partner udělal?“

Zaručuji vám, že pokud budou muži ve svých odpovědích upřímní, zaměří se na fyzickou intimitu: „Obleč se do sexy negližé“ nebo „Sejdeme se u dveří bez oblečení“. Ženy však řeknou: „Vezmi mě do romantické restaurace na večeři při svíčkách“; „Popovídej si se mnou“; nebo „Sedni si se mnou ke krbu a přitul se ke mně“. Muže motivuje pohled a dotek, ženy chtějí rozvíjet vztah. 

K uspokojování romantických potřeb svého partnera je ale zapotřebí víc než jen pochopit odlišnosti mezi muži a ženami. Znamená to také pamatovat na to, co toho druhého těší. A znamená to obětovat své vlastní potřeby ve prospěch uspokojení potřeb svého manžela či manželky. Sobeckost a romantika nejdou dobře dohromady.

Učiňte z romantiky prioritu svého vztahu

Všechno, na čem vám v životě záleží a má pro vás vysokou hodnotu, se nepochybně vměstná do vašeho rozvrhu bez ohledu na časovou náročnost dané aktivity. Mezi takové věci by měla patřit i romantika. Posaďte se dnes večer s partnerem nad svými kalendáři. Najděte si v následujících dvou týdnech čas, kdy si spolu někam vyrazíte. Ujistěte se, že si oba datum zapíšete. Pokud používáte diář nebo kalendář v počítači či mobilu, zapište si plánovanou schůzku do něj. Pomůže vám to společně strávený čas dobře naplánovat a těšit se na něj.

Patří k tomu i to, že si ve svém rozvrhu uděláte čas na intimní chvíle. Jeden z důvodů, proč to v posteli dře nebo je tam nuda, spočívá v tom, že páry nemají čas na sex. Přiznejme si, že v dnešní době nás naše zaměstnání a podnikání často vysávají a odčerpávají z nás to nejlepší, co v nás je. Také našim dětem se obvykle snažíme dávat to nejlepší, co máme. Totéž platí i pro službu v církvi. Žel se to ale často nedá říct o romantice a manželských dobrodružstvích. Tam investujeme to nejlepší z nás jen zřídkakdy.

Učiňte svůj domov – zejména pak ložnici – kreativním prostředím pro intimní chvíle

Vaše ložnice musí být soukromým, bezpečným a romantickým úkrytem – ne místem, kde manžel spravuje motorku nebo kde si děti hrají se stavebnicí.

Když s námi ještě bydlely děti, snažili jsme se s Barbarou o to, abychom si část toho nejlepšího z nás nechávali jeden pro druhého. Naše děti se během let naučily, že máma a táta mají často rádi klidné večery o samotě. Když byly menší, občas jsme kuchyň proměnili ve vyhlášenou velkokapacitní restauraci s názvem Rainey Rainbow Room. Nechali jsme každé z dětí, aby si objednaly jídlo dle svého výběru ze speciálního jídelního lístku.

My s Barbarou jsme je potom obsluhovali jako číšník a kuchařka a děti si to náramně užívaly. Učily se tím také, jak to vypadá, když si člověk zajde do restaurace. Později večer věděli, že mají zůstat ve svých pokojích s výjimkou návštěvy záchodu. V osm večer jsme s Barbarou proměnili ložnici v naši vlastní romantickou kavárnu se stolkem, svíčkami a květinami. Tam jsme jedli, povídali si a odpočívali. Zatímco jsme si povídali, přirozeně jsme si připomínali, čím jeden druhého přitahujeme, a vznikala příležitost pro přeskočení romantické jiskry. Díky tomuto rituálu jsme si nemuseli zajišťovat hlídání ani opouštět dům, abychom získali chvíli sami pro sebe.

Hledejte tvořivé způsoby, jak svému partnerovi vyjadřovat lásku a oddanost

Když spolu dva lidé chodí a uvažují o sňatku, často vymýšlejí kreativní způsoby, jak se jeden druhému dvořit a stávat se pro svého partnera atraktivními. Telefonují si, posílají si vzkazy a květiny a plánují speciální výlety a schůzky. Není škoda, že tyto námluvy během několika měsíců po svatbě vyšumí do ztracena? Potřebujeme se svým protějškům dvořit se stejným nadšením i po letech vztahu a nenechat tento oheň nikdy vyhasnout.

Plánujte speciální schůzky a společné víkendy ve dvou

Možná si říkáte: Cožpak lze naplánovat romantiku? Ta má být přece spontánní! Jistě, někdy ano, většinou je pro ni však potřeba vytvořit příležitost. Udivuje nás, kolik párů, které potkáváme, spolu jen zřídkakdy tráví smysluplný čas. Mnoho párů, které se účastní našich manželských konferencí Weekend To Remember (Víkend, na který nezapomenete), říká, že si už více než rok nevyšly na rande. Ještě více šokující je ovšem skutečnost, že někteří z nich spolu od líbánek nikdy netrávili noc sami mimo svůj domov. A jak jste na tom vy?

Znám muže, který naplánoval romantický výlet jako překvapení pro svou ženu. Asi dva týdny před odjezdem začal po domě rozhazovat nenápadné indicie. Tak si jeho žena postupně sestavovala výsledný obrázek.

Nakonec z indicií složila mapu Nové Anglie. Pak jí manžel řekl, co naplánoval, a ona měla sotva čas, aby se sbalila a políbila děti na rozloučenou. Odletěli a v Nové Anglii strávili desáté výročí svatby. Manželka o této cestě dodnes mluví – a nebránila by se do budoucna nějaké další.

Obnovení romantiky v manželství nevyžaduje velké finanční prostředky a často nezabere ani mnoho času. To, co k němu potřebujete, je však dlouhodobý závazek. Romantika se podobá ohni v krbu – k jejímu udržení potřebujete vytrvalou pozornost a palivo. Udělejte si dnes čas a přiložte další polínko do ohně – výsledné teplo za to rozhodně stojí!

Ačkoliv základem manželství nemohou být pouze romantické city, nemůžeme svou potřebu blízkosti a intimity popírat a potlačovat.

Romantika se podobá ohni v krbu – k jejímu udržení potřebujete vytrvalou pozornost a palivo.

Začněte studovat svého partnera. Učte se, co mu přináší potěšení.

Autor: Dennis Rainey

Dennis Rainey je prezidentem, ředitelem a spoluzakladatelem organizace FamilyLife (Rodinný život), pobočky Campus Crusade for Christ (Hlasu pro Krista). Napsal či se podílel na napsání více než desítky knižních titulů, k nimž patří i kniha Staying Close (Zůstat blízko), která byla v roce 1990 zvolená nejlepší knihou o manželství a rodině. Denně moderuje celonárodní rozhlasový pořad FamilyLife Today (Rodinný život dnes). Se svou manželkou Barbarou žijí nedaleko města Little Rock v americkém Arkansasu.

Reklama