02 intro

Kříž jako odpověď na naše nejpalčivější otázky

Jako lidé si zcela přirozeně klademe otázky, kde se uprostřed našeho utrpení nachází Bůh. Představím vám tři pravdy, které z vás sejmou tíhu těchto otázek. Jednoho dne jsem pospíchal do církve, kde jsem měl mít schůzku, a napadlo mě se cestou někde zastavit pro „kávu s sebou“. Před časem jsem se seznámil s Gregem, který […]

05-intro

Zůstaňte ve mně

Žijeme v netrpělivé, uspěchané době. Neustále jsme v poklusu a doléhá na nás stres. Naši otcové a matky ve víře často mluvili o „promodlování“ různých situací a stavů nebo o „očekávání na Pána v jeho přítomnosti“ – tedy o aktivitách vyžadujících značné časové investice. V současné době taková sousloví některé děsí a jiné nezajímají. Přesto […]

20-intro-5x4-1

Představení Studijní bible s výkladovými poznámkami

V předchozím článku jsme se zabývali hodnotou studijní bible pro pastora, učitele a služebníka v církvi. Pastoři a učitelé přijali od Pána pověření být pilní ve studiu Písma a krmit ovečky, které jim Bůh svěřil do péče. Studijní bible s výkladovými poznámkami disponuje několika nástroji, které jim s naplňováním jejich poslání pomáhají. Jedním z nástrojů každé kvalitní […]