01-blurb-1

Pět „P“ přitažlivé církve

Jedním ze znepokojivých trendů dnešní doby je narůstající počet Američanů, kteří nenáleží k žádné církvi. George Barna a David Kinnaman ve své knize Bez církve (Churchless) uvádějí, že se v současné Americe k žádné církvi nehlásí celých 43 procent obyvatel s tím, že deset procent z nich je církví absolutně nedotčených – tito lidé nikdy v životě […]

10 intro

Držet kurz rozmanitosti: Naše poslání, zodpovědnost a životní náplň

Zdravím vás, milí spolupracovníci ve sklizni.  Minule jsme mluvili na téma „Držet kurz uprostřed měnící se kultury“. Hovořili jsme o tom, který nám dal toto poslání, o Pánu Ježíši. Zaměřili jsme se na pověření, skrze něž přijímáme autoritu, a zabývali jsme se tím, jak – skrze modlitbu – do této autority vstoupit. Připomněli jsme si […]

08 intro

Pocit výlučnosti vedoucího

Odpověděli jste na Boží povolání být vedoucím v jeho Království. Tvrdě jste se na ně připravovali, pilně studovali, usilovně se modlili a prokazovali dlouhodobou věrnost ve službě – to vše ve snaze chopit se svého povolání. Teď ho již naplňujete. Jste vedoucí. Lidé k vám vzhlížejí a respektují vás. Ať už vedete skupinu mládeže, pastorujete […]

07 intro

Změna vůdcovského stylu: Šest návyků, které podpoří zdravou dynamiku vašeho sboru či týmu

Vše, co člověk pevně svírá v dlani, umírá. Pokud dlaň rozevře, dává možnost úniku – a přesto, nebo právě proto, se mu taková věc často dobrovolně vrací. Jinak řečeno, vést musíme strategicky, milovat ale spontánně. Dobrý vedoucí lidi zmocňuje do služby, špatný je ovládá. Na etice vzájemné úcty, respektu a povzbuzování je třeba cílevědomě pracovat. […]