10 intro

Držet kurz rozmanitosti: Naše poslání, zodpovědnost a životní náplň

Zdravím vás, milí spolupracovníci ve sklizni.  Minule jsme mluvili na téma „Držet kurz uprostřed měnící se kultury“. Hovořili jsme o tom, který nám dal toto poslání, o Pánu Ježíši. Zaměřili jsme se na pověření, skrze něž přijímáme autoritu, a zabývali jsme se tím, jak – skrze modlitbu – do této autority vstoupit. Připomněli jsme si […]

08 intro

Pocit výlučnosti vedoucího

Odpověděli jste na Boží povolání být vedoucím v jeho Království. Tvrdě jste se na ně připravovali, pilně studovali, usilovně se modlili a prokazovali dlouhodobou věrnost ve službě – to vše ve snaze chopit se svého povolání. Teď ho již naplňujete. Jste vedoucí. Lidé k vám vzhlížejí a respektují vás. Ať už vedete skupinu mládeže, pastorujete […]

07 intro

Změna vůdcovského stylu: Šest návyků, které podpoří zdravou dynamiku vašeho sboru či týmu

Vše, co člověk pevně svírá v dlani, umírá. Pokud dlaň rozevře, dává možnost úniku – a přesto, nebo právě proto, se mu taková věc často dobrovolně vrací. Jinak řečeno, vést musíme strategicky, milovat ale spontánně. Dobrý vedoucí lidi zmocňuje do služby, špatný je ovládá. Na etice vzájemné úcty, respektu a povzbuzování je třeba cílevědomě pracovat. […]

02 intro

Kříž jako odpověď na naše nejpalčivější otázky

Jako lidé si zcela přirozeně klademe otázky, kde se uprostřed našeho utrpení nachází Bůh. Představím vám tři pravdy, které z vás sejmou tíhu těchto otázek. Jednoho dne jsem pospíchal do církve, kde jsem měl mít schůzku, a napadlo mě se cestou někde zastavit pro „kávu s sebou“. Před časem jsem se seznámil s Gregem, který […]