12-intro-5x4-2

Pět návyků výkonných vedoucích

Překvapivé lekce, které jsem se naučil od pastorů, jež mají vliv. Před časem jsem měl výsadu zúčastnit se malé konference s několika velice úspěšnými a vlivnými americkými pastory. Přiznám se, že jsem očekával pózy a vyzdvihování osobností. Díky Bohu jsem se mýlil. K mému překvapení jsem ty nejlepší lekce navíc přijal od samotných účastníků. Připadal jsem si uprostřed nich […]

13-intro-5x4-2

Porovnávání pomáhá… pokud se nezvrtne

Všichni známe ten tíživý pocit, když se s někým srovnáváme a vyjdeme z toho jako ti horší. Stává se to i lidem s dostatečnou sebedůvěrou a nevyhne se to ani křesťanským vedoucím. Srovnáváme s ostatními náš majetek, příjmy, velikost sboru, životního partnera, zaměstnání, životní příležitosti, pódium, dovednosti, talenty a míru našeho vlivu. Pokud k srovnávání nepřistoupíme zdravým způsobem, může nás přivést k nejistotě, frustraci nebo […]

14-intro-5x4-2

Dům modlitby

Nejdůležitější úsilí vašeho sboru by mělo směřovat k ustanovení kultury hledání Boha. Moje cesta s Kristem začala jednoduchou modlitbou na baseballovém hřišti. K jedněm z mých prvních zkušeností s církví následně patřily návštěvy modlitebních setkání.  Jako dítě jsem vyrůstal v Brooklynu a o Pánu a o Božím lidu jsem nevěděl vůbec nic. V posledním ročníku střední školy mě čekal důležitý zápas baseballu – v publiku […]

13-fp

Život v království – epilog

Bylo mi ctí a radostí se s vámi v uplynulých několika letech sdílet na téma ŽIVOT V KRÁLOVSTVÍ a z nejrůznějších úhlů pohledu ho společně studovat. Nezapomínejme především na skutečnost, že náš pozemský život představuje přípravu na naši věčnou budoucnost. Každý den je jedinečným darem od našeho nebeského Otce a příležitostí prohlubovat náš vztah s ním a být jeho velvyslanci v hříchem prokletém světě. […]