09-intro-5x4-2

Síť Božího království: Učme se od Ježíše budovat vztahy

„Pastorům absolutně chybí obchodní dovednosti.“ Podobné výroky slýchávám dost často na to, aby mě ještě překvapovaly – i když mě pořád dokážou nazlobit. Tak příkré, plošné hodnocení mé profese ve mě obvykle vyvolá obranný komentář. Na druhou stranu je skutečně pravdou, že pokud chci být poslušný svému povolání ve službě a docílit v něm ty nejlepší výsledky, potřebuji […]

10-intro-5x4-2

Blahodárná moc konstruktivní kritiky

Dávat lidem negativní zpětnou vazbu není snadné. Nechceme odradit zejména ty, kdo horlivě slouží Bohu a investují svůj čas do šíření Božího království. Pro většinu lidí tvoří jejich služba zásadní součást jejich osobního života. Jejich identita jako pastorů, vedoucích, členů týmů a dobrovolníků pro ně znamená hodně – což je skvělé! Ukazuje to, že do svého povolání […]

11-intro-5x4-2

Strategické vedení církve

Setkat se osobně s pastorem a jeho týmem vedoucích pro mě nebylo nijak nezvyklé – ve své službě se totiž zaměřuji na pomoc vedoucím. Na setkání panovala otevřená atmosféra, diskuze byla uvolněná a došlo i na otázky a odpovědi. Hlavnímu pastorovi jsem kladl otázky, které jsem už položil desítkám pastorů, v jejichž sborech se na […]

12-intro-5x4-2

Pět návyků výkonných vedoucích

Překvapivé lekce, které jsem se naučil od pastorů, jež mají vliv. Před časem jsem měl výsadu zúčastnit se malé konference s několika velice úspěšnými a vlivnými americkými pastory. Přiznám se, že jsem očekával pózy a vyzdvihování osobností. Díky Bohu jsem se mýlil. K mému překvapení jsem ty nejlepší lekce navíc přijal od samotných účastníků. Připadal jsem si uprostřed nich […]