Úvodník

Úvodník

Vážení čtenáři, ve svém posledním úvodníku souvisejícím s letním číslem Magazínu jsem vyjádřil naději, že koronakrize, která vyplnila období mezi jarním a letním vydáním našeho časopisu, je snad již z nejhoršího za námi. A letní měsíce jako by tomu napovídaly. Situace se uklidnila natolik, že mnozí z nás mohli dokonce vyrazit na dovolené a vracet se pomalu k běžnému životu. […]

Další články

Biblická doporučení, jak efektivně vydávat osobní svědectví

Nedávná studie uvádí, že jen deset procent z těch, kdo se rozhodli následovat Krista, tak učinilo na shromáždění církve. Nejvyšší prioritou evangelizačního úsilí církve proto musí být podpora osobního svědectví jejích členů v průběhu týdne. Jiná studie odhalila, že osobní evangelizaci se věnuje méně než deset procent křesťanů. Proč neříká lidem o Ježíši Kristu více z nich? Řada […]

Když se Boží priorita stává naší…

Bůh touží po tom, aby křesťané zasahovali ztracené lidi evangeliem. Dal svého Syna za všechny hříšníky. Tato pravda mění lidské životy. Je snadné odrecitovat Velké přikázání. Často vyučujeme o tom, že máme vycházet ze svého Jeruzaléma do Judska, Samaří a až na sám kraj světa a všude vyhlašovat evangelium. Kolik pastorů ale skutečně rozumí tomu, […]

Misijní náboj nebo provozní rutina?

Pokud se váš sbor točí v kruhu a veškeré jeho programy a shromáždění slouží jen jeho členům, zabředl v bahně provozní rutiny. Boží záměr je ovšem jiný. Hlavní poslání církve směřuje především ven – na misii a evangelizaci. Je váš sbor misijně orientovaný? Takový sbor poznáte podle následujících znaků: Jeho členové uvažují jako misionáři. Ve […]

Dovednosti sborů vedených Duchem

Současnou církví rezonuje celá řada témat. Obsáhle se o nich diskutuje, zaznívá řada názorů a vášnivě se debatuje o všem možném. Překvapivé je, že ačkoliv se hodně píše i hovoří o tom „jak dělat církev“, existuje jen minimum informací ohledně pravé podstaty církve, zejména v kontextu místních sborů. Rychlé tempo rétoriky o církvi 21. století překvapivě téměř […]

Neexistuje pouze jeden model církve

Už si nevybavuji, kdo pronesl následující výrok, se kterým velice souzním: „Jednání Ducha svatého se podobá veliké řece, která si proráží nová koryta, kdekoli se jí zachce. Nás, křesťanské povodňové experty, to občas vyvádí z míry. Nejraději sami vykopeme koryto, vylijeme ho betonem a zvoláme: ‚Přijď, ó Boží řeko! Vyhloubili jsme ti koryto. Plyň v něm […]

Jak poznat, že jsme podlehli negativismu?

Pět znaků vedoucích, které ovládl negativismus 1. Když na veškeré nové myšlenky reagujeme kritikou. První reakce frustrovaných vedoucích na nové nápady často bývá negativní. I když se později nechají přesvědčit a rozhodnou se nápad realizovat, odhaluje jejich počáteční negativita převahu pochyb nad nadějí. 2. Když se netěšíme z úspěchů druhých. Úspěchy ostatních mohou v očích […]

Jak porazit negativistickou kulturu?

Vyhořelí pastoři, kteří zcela podlehli negativistické kultuře, ze svých problémů buď obviní sami sebe anebo svůj sbor. Nakonec buď ze služby odejdou anebo ve sboru vytvoří nezdravé prostředí, které z něj postupně vypudí lidi a odradí nově příchozí. Jaké kroky k obnově můžete v takovém stavu učinit? Dobrým vzorem je Elijášova cesta k obnově jeho […]

Pět návyků člověka budujícího síť Božího království

Všichni máme své návyky. Na některé jsme hrdí, na jiné ne. Návyk si vytváříme opakujícím se chováním. Nevzniká, když něco uděláme jen jednou. Jde o celou sérii opakovaných zkušeností či opakujících se vzorců našeho chování, které v nás upevní určitou myšlenku, čin nebo reakci. Návyky mohou být buď pozitivní anebo negativní. Nikdy však o nich […]

Princip trychtýře: Jak využít poznatky ze zakládání sborů k rozšíření sféry vašeho vlivu

Využijte funkční model použitelný pro každou místní církev, která chce zvýšit své evangelizační úsilí. Zakládání nových sborů a úsilí o růst stávajících sborů patří mezi aktivity, které se vzájemně doplňují a mohou přinášet synergický efekt. Obě směřují ke stejnému cíli, jen začínají na jiné startovní čáře. Musíme se věnovat oběma a obě potřebujeme dělat dobře. […]

Malá města, velké příležitosti: Jak se stát vůdčí silou vašeho města, která z něj činí lepší místo pro život

Šest klíčů k tomu, aby se váš sbor ujal vůdčí role ve vaší obci Jednou jsem slyšel přednášku profesora z prestižní univerzity ohledně sociologické situace na malých městech. Výsledky jeho výzkumu odrážely má vlastní pozorování, plynoucí z mých četných setkání s pastory působícími na malých městech. Zjistil, že v minulosti tvořily základ malého města rodina, […]