5 romantických potřeb manželky

Většina žen hláskuje slovo romantika jako „v-z-t-a-h“. Lepší část svého manželství jsem strávil tím, že jsem se učil, jaké má žena romantické potřeby a přizpůsoboval se jim. Následující seznam jsem sestavil na základě svého pozorování a rozhovorů s mou manželkou Barbarou i dalšími ženami a na základě studia Šalomounovy Písně písní.

Ženy mají nepochybně více než pět romantických potřeb. Tuto pětici však považuji za nejzásadnější:

Přijímat od svého manžela duchovní výživu

Žena chce, aby muž byl jejím ochráncem – někým, kdo se nestará jen o její bezpečí a zajištění fyzických potřeb, ale zároveň (což je dokonce ještě důležitější) o její duchovní život, o dobro její duše.

Pastoři se od mnoha jiných mužů žel nijak neliší v tom, že často selhávají v oblasti duchovního vůdcovství ve vlastní rodině. Jeden pastor mi řekl, že pro něj je snazší duchovně vést svou církev než vlastní manželku a rodinu. Být pro vaši ženu duchovním ochráncem a zastáncem však není nic složitého – stačí se s ní a za ni denně modlit, sdílet se s ní ohledně veršů z Písma a iniciativně otevírat rozhovory na duchovní témata. Tím vším jí pomůžete k duchovnímu růstu.

Cítit se s manželem zajištěná a v bezpečí

Když žena cítí, že její muž je pevně odhodlán po celý život s ní zůstat v manželství, milovat a přijímat ji, cítí se bezpečně a vydává se mu v manželském vztahu taková, jaká je. Šulamitka, objekt Šalomounovy vášně, prohlásila: „Můj milý má mne, můj milý je můj“ (Píseň písní 6,3). Zjevně měla silný pocit spokojenosti a bezpečí.

Zažívat důvěrné rozhovory

Mnoho manželů si neuvědomuje, že pokud nás naše ženy mají považovat za romantiky, musíme jim být nejprve skvělými přáteli a parťáky v rozhovorech.

Občasná souhlasná zabručení či jednoslovné odpovědi nestačí. Mnoho žen má pocit, že je jejich manželé k životu vlastně ani nepotřebují. Strohé reakce mužů během rozhovorů mezi partnery v ženách jen prohlubují jejich nízké sebevědomí. Spousta mužů v sobě během dvoření dokáže probudit skvělé konverzační schopnosti. Později však tento svůj talent ztrácejí. Objevte znovu tajemství romantických rozhovorů. Rozhodněte se z důvěrných rozhovorů s vaší ženou učinit prioritu.

Přijímat jemné doteky a laskavá slova

V jemných dotecích je veliká moc, ať už jde o dlouhé obětí či procítěný polibek. Také jemné pohlazení po tváři – bez sexuálního podtextu – vaší ženě řekne: „Miluji tě, miláčku, a moc mi na tobě záleží.“

Laskavá slova mají podobnou moc. Muž musí svou ženu pravidelně chválit a skládat jí komplimenty.

Nechat se manželem obdivovat a dobývat

Žena chce, aby ji její muž bral do náruče a unášel do hradu. Chce, aby jí šeptal: „Pojď, uděláme si čas sami pro sebe“. Prokazování soustředěné pozornosti je pro manželský vztah drahocenným zlatem. 

Autor: Dennis Rainey

Little Rock, Arkansas

Reklama

Kniha Hovory o homosexualitě od Joe Dallase